Market Making

Market mejking (engl. Market Making) je aktivnost koju obavljaju kompanije (brokeri) specijalizovane za obezbeđivanje likvidnosti finansijskih instrumenata kojima se trguje na tržištu. Ove kompanije se nazivaju market mejkeri i preuzimaju ulogu stvaranja likvidnog tržišta kreirajući kupovne i prodajne cene za finansijske instrumente kojima trguju. Market mejker je, zapravo, berzanski posrednik čija je uloga da posreduje u ponudi i potražnji na tržištu akcija, što dovodi do većeg stepena efikasnosti finansijskog tržišta.


Market Making

Izvor fotografije: freepik
Market mejking (kreiranje tržišta ili engl. market making) je aktivnost koju obavljaju kompanije (brokeri) specijalizovane za obezbeđivanje likvidnosti finansijskih instrumenata kojima se trguje na tržištu.

Ove kompanije se nazivaju market mejkeri i preuzimaju ulogu stvaranja likvidnog tržišta krirajući kupovne i prodajne cene za finansijske instrumente kojima trguju. Market mejker je, zapravo, berzanski posrednik čija je uloga da posreduje u ponudi i potražnji na tržištu akcija, što dovodi do većeg stepena efikasnosti finansijskog tržišta.

Svrha "mejkinga" tržišta jeste poboljšanje tržišne efikasnosti i smanjenje transakcionih troškova za kupce i prodavce. Kreatori tržišta koriste tehnike zaštite od rizika i upravljanja rizicima kako bi se zaštitili od nepovoljnih kretanja cena i osigurali adekvatnu tržišnu likvidnost.

Poslednjih godina, sa porastom globalnog finansijskog tržišta, market mejking postaje sve važnija aktivnost za tržišnu efikasnost i nesmetano funkcionisanje finansijskih transakcija.


Šta je Market Making i zbog čega je važan?

Izvor fotografije: freepik/pch.vector

Market mejking je aktivnost koju obavljaju banke,trgovinske kompanije i brokerske kuće, a koja se sastoji od trajnog obezbeđivanja kupovne i prodajne cene za određene finansijske instrumente, kao što su deonice, obveznice, valutni parovi, roba, sirovine itd.

Cilj market mejkinga je održati likvidnost i osigurati da se transakcije odvijaju po fer i transparentnoj ceni.

Market mejkeri preuzimaju rizik kupovinom i prodajom finansijskih instrumenata, dok istovremeno podstiču učesnike na tržištu da trguju nudeći im stalnu cenu. Ovaj proces može uzrokovati smanjenje raspona (razlike između kupovne i prodajne cene) i povećanje obima trgovanja.

Market mejking je važan za nesmetano funkcionisanje tržišta, jer omogućava učesnicima da trguju po boljim i transparentnijim cenama. Bez market mejkera, moglo bi doći do velikih fluktuacija cena i posledičnog nedostatka likvidnosti, što bi moglo obeshrabriti učesnike da trguju ili dugoročno investiraju u finansijske instrumente.

Market mejking je takođe važan za međunarodno devizno tržište jer osigurava stabilnost deviznih kurseva, odnosno obezbeđuje cene valuta koje pored osnovne namene, a to je sredstvo plaćanja, mogu i same mogu postati sredstvo trgovine.


Kako funkcioniše Market Making?

Izvor fotografije: freepik/pch.vector

Kreiranje tržišta funkcioniše tako što se neprekidno obezbeđuje stabilna ponuda kupovne i prodajne cene za određeni finansijski instrument, na primer deonicu kompanije ili određenu valutu. Market mejkeri preuzimaju rizike kupovinom i prodajom ovih finansijskih instrumenata i pokušavaju da zarade kroz razliku između kupovne i prodajne cene.

Market mejkeri stalno ažuriraju svoje cene na osnovu ponude i potražnje na tržištu. Oni uglavnom određuju svoje cene na osnovu cena na povezanim tržištima, kao što su tržišta deonica ili tržišta deviza. Na primer, ako market mejker želi ponuditi cene za neki valutni par, on će uzeti u obzir spot, terminske kupoprodajne cene te valute itd.

Dok kreatori tržišta (market mejkeri) preuzimaju rizik kupovinom i prodajom finansijskih instrumenata, oni istovremeno upravljaju rizikom kroz diverzifikaciju svojih portfolija. Oni obično nastoje da ostvare stabilan profit na bazi razlike između kopovnih i prodajnih cena, ali mogu u svakom trenutku prilagoditi cene na osnovu tržišnih rizika i uslova koji trenutno vladaju.

Market mejking je važan za nesmetano funkcionisanje tržišta jer omogućava učesnicima da trguju po boljim i transparentnijim cenama. Održavanjem likvidnosti i stalnosti cena, market mejkeri podstiču učesnike da trguju i poboljšavaju funkcionisanje tržišta.

Kako razviti strategiju kreiranja tržišta?

Izvor fotografije: DCStudio
Razvijanje strategije market mejkinga uključuje niz važnih koraka.

Evo nekoliko koraka koji vam mogu pomoći da razvijete takvu strategiju:

1. Identifikacija pravog tržišta: Prvi korak je identifikacija tržišta koja želite pokriti. Važno je vrlo dobro razumeti ova tržišta i posedovati duboko znanje o njihovoj dinamici.

2. Postavljanje ciljeva: Postavite ciljeve koje želite postići. Trebali bi biti realni i prilagođeni tržištu koje želite pokriti.

3. Analiza konkurencije: Razumevanje konkurencije na tržištu i način na koji konkurenti deluju je najznačajniji pojedinačni korak. Ova analiza vam može pomoći da shvatite kako možete razviti konkurentsku strategiju.

4. Uspostavljanje plana trgovanja: Kreirajte detaljan plan trgovanja koji će vam pomoći da se odlučite u pravom trenutku o kupovini ili prodaji finansijskog instrumenta, da odredite veličinu pozicije i stabilizujete stop-loss i take-profit nivoe.

5. Monitoring tržišta: Stalno pratite kretanja na tržištu i preispitujte strategiju na osnovu promena koje ste uočili.

6. Testirajte i prilagodite: Testirajte strategiju tokom određenog vremenskog perioda i prilagodite je na osnovu prikupljenih podataka i povratnih informacija s tržišta.

Evo nekoliko saveta koje možete slediti ako želite da razvijete efikasnu strategiju kreiranja tržišta na domaćoj berzi kapitala kako biste maksimizirali svoj profit:

1. Razumeti tržište i finansijske instrumente: Ključno je razumeti način na koji određeno tržište funkcioniše i kako funkcioniše trgovina finansijskim instrumentima koji su dostupni na domaćim berzama. Proučavanje tržišnih trendova, mehanizme trgovanja i karakteristike finansijskih instrumenata kako bi se stvorili uslovi za donošenje pravoremenih odluka.

2. Analizirajte likvidnost i volatilnost: Pratite ove aspekte i identifikujte finansijske instrumente sa visokom likvidnošću i umerenom volatilnošću, koji pružaju mogućnost za ostvarivanje profitabilne trgovine.

3. Razvijajte modele i algoritme: Koristite tehničku i fundamentalnu analizu da biste razvili modele i algoritme koji će vam pomoći da identifikujete najbolje trenutke za postavljanje naredbi za kupovinu i prodaju. Automatizujte proces trgovanja što je više moguće u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja broja "propuštenih prilika".

4. Upravljanje rizikom: svaka aktivnosti na tržištu uključuje preuzimanje određenog stepena rizika. Važno je razviti strategiju upravljanja rizicima kako biste minimizirali gubitke i zaštitili svoj uloženi kapital. Postavite limite gubitaka i koristite alate za zaštitu da biste smanjili izloženost neočekivanim rizicima.

5. Stalno nadgledajte tržište: Uvek budite svesni događaja i pratite vesti koje mogu uticati na tržište. Pratite ekonomske pokazatelje, vladine politike i druge faktore koji mogu uticati na cene i likvidnost finansijskih instrumenata. Prilagodite svoju strategiju u skladu s tim kako biste iskoristili prilike koje se pojavljuju.

6. Koristite tehnologiju: Koristite naprednu tehnologiju i efikasne platforme za trgovanje da poboljšate svoje performanse. Pristupajte informacijama u realnom vremenu, koristite analitičke alate i pratite razvoj svog portfolija kako biste donosili bolje odluke.

7. Ostanite disciplinovani i dosledni: za rad nafinansijskim tržištima potrebna je disciplina i doslednost. Držite se strategije i ne odstupajte od prvobitnog plana zbog kratkoročnih fluktuacija na tržištu. Učite iz svojih grešaka i prilagođavajte svoju strategiju kako stičete više iskustva.

8. Saradnja sa stručnjacima: Konsultujte stručnjake i finansijske eksperte, potražite savete i poslušajte tuđe prognoze.  Učestvujte na konferencijama, seminarima i specijalnim događajima kako biste naučili i razvili odnose u industriji. Razmena ideja i iskustava sa drugim profesionalcima može biti  od velikog značaja za razvoj efikasnih strategija market mejkinga.

9. Pratite i procenjujte učinke: Stalno pratite i ocenjujte učinak svoje strategije. Analizirajte rezultate, identifikujte oblasti za poboljšanje i prilagodite strategiju na osnovu dobijenih podataka i zapažanja. Budite fleksibilni i prilagodljivi promenama na tržištu i koristite povratne informacije.

10. Kontinuirano obrazovanje: Investirajte u obrazovanje i profesionalni razvoj u oblasti finansijskih transakcija i kreiranja tržišta. Pohađajte specijalizovane kurseve, seminare i radionice kako biste unapredili svoje znanje i veštine. Budite u toku s novim tehnologijama, strategijama i industrijskim trendovima.

Važno je uzeti u obzir sve ove aspekte i neprestano se prilagođavati promenama tržišnih uslova. Dobro razvijena strategija može pomoći u poboljšanju performansi i povećanju profitabilnosti trgovačke aktivnosti.

Sada kada ste razumeli važne korake u razvoju efikasne strategije za stvaranje tržišta na domaćem tržištu kapitala, vreme je da delujete! Iskoristite stečeno znanje, dodatno istražite i počnite optimizirati svoju strategiju. Uz strpljenje, disciplinu i posvećenost, možete maksimizirati svoj profit i postati uspešan market mejker na domaćem finansijskom tržištu.

Šta treba da znate pre nego što počnete da se bavite market mejkingom?

Izvor fotografije: freepik/DCStudio

Veoma je važno dobro poznavanje finansijskog tržišta i finansijskih instrumenata kojima nameravate da trgujete.

Evo nekoliko važnih stvari koje biste trebali znati:

1. Kako funkcioniše tržište: Potrudite se da shvatite kako funkcioniše finansijsko tržište i koji faktori utiču na cene finansijskih instrumenata. Važno je razumeti šta pokreće kretanja na tržištu, šta su makroekonomska kretanja, geopolitički događaji ili najave objave kompanija.
2. Rizici i nagrade: Svi mi se bavimo upravljanjem rizikom i uspostavljanjem dobro osmišljene strategije koja pomaže u ostvarivanju stabilnog profita.
3. Tehnologija i infrastruktura: Ovo uključuje poznavanje platformi za trgovanje i alata za analizu tržišta.
4. Propisi: Uverite se da dobro poznajete i razumete propise o kreiranju tržišta i da se pridržavate svih zakonskih normi. Na primer, propisi mogu uključiti zahteve o minimalnom kapitalu, upravljanju rizikom i izveštavanju o izvršenim transakcijama.
5. Konkurencija i kako ona funkcioniše. Ovo se odnosi na analizu cena i strategija koje koriste konkurenti.

Govoreći uopšteno, važno je imati dobro osmišljen pristup i obaviti iscrpno istraživanje pre nego što započnete kreiranje tržišta. Važno je imati dobro definisanu strategiju i biti spreman na prilagođavanje promenama na tržištu, kao i na prilagođavanje konkurenciji.

Kako možete izmeriti efikasnost svoje strategije market mejkinga?

Izvor fotografije: freepik/wirestock

Postoji nekoliko načina na koje možete izmeriti delotvornost svoje strategije kreiranja tržišta. Evo nekoliko primera:

1. Profitabilnost: Profitabilnost je važna mera efikasnosti  strategije kreiranja tržišta. Važno je pratiti nivoe ostvarenog profita od svoje trgovinske aktivnosti i pokušati maksimizirati profit. Za procenu profitabilnosti možete koristiti finansijske pokazatelje kao što su povrat ulaganja (ROI) ili povrat na uloženi kapital (ROCE).

2. Obim trgovanja: Dobra strategija treba da pomogne u povećanju obima trgovanja i poboljšanju likvidnosti tržišta.

3. Spred, odnosno razlika između kupovne i prodajne cene. Dobra strategija bi trebala pomoći u smanjenju širenja i povećanju tržišne efikasnosti.

4. Poverenje kupaca: Ako su kupci zadovoljni vašim uslugama i cenama, to može biti pokazatelj uspeha vaše strategije.

5. Izveštavanje i usklađenost: Važno je poštovati propise i prijaviti transakcije u skladu sa zakonskim obavezama.

U opštem slučaju, važno je zadržati analitički pristup i prilagoditi strategiju u skladu sa promenama na tržištu i  dobijenim povratnim informacijama.


Likvidnost u kreiranju tržišta: zašto je važna i kako je možete izmeriti?

Izvor fotografije: freepik
Likvidnost je veoma važna u kreiranju tržišta, jer omogućava kupcima i prodavcima da trguju finansijskim instrumentima na lak i efikasan način, i po fer ceni.

Likvidno tržište karakteriše veliki obim trgovanja, niske cene i veliki broj kupaca i prodavaca. Na likvidnom tržištu lakše je pronaći drugu stranu za trgovinu i dobiti bolje cene.

Merenje likvidnosti u kreiranju tržišta može se postići upotrebom sledećih metoda:

1. Obim trgovine: Što je više transakcija na tržištu, veća je verovatnoća da ćete pronaći drugu stranu s kojom ćete trgovati i dobiti bolje cene.

2. Spred: tj. razlika između kupovne i prodajne cene. U opštem slučaju, što je niži raspon, lakše je pronaći partnera.

3. Vreme izvršenja transakcije: Što je brže vreme izvršenja transakcije, lakše je pronaći drugu stranu za trgovanje.

4. Dubina tržišta: odnosi se na broj kupaca i prodavaca dostupnih za određeni finansijski instrument u datom trenutku. Što više kupaca i prodavaca ima na tržištu, lakše je pronaći drugu stranu.

5. Otpornost na tržišne šokove: Likvidno tržište karakteriše sposobnost da apsorbuje udare i brzo se oporavi od tržišnih šokova.

Važno je analizirati sve ove aspekte i uzeti ih u obzir prilikom merenja likvidnosti. Likvidno tržište može pružiti bolje prilike za trgovanje i niže troškove trgovanja. S druge strane, tržište koje nije likvidno može imati negativan uticaj na učinak vašeg poslovanja.

U principu, market mejkeri nastoje da obezbede likvidnost za finansijske instrumente kojima trguju kako bi smanjili troškove trgovanja i poboljšali efikasnost tržišta. Da bi to učinili, koriste tehnike zaštite od rizika i upravljanja rizikom kako bi se zaštitili od nepovoljnih kretanja cena.

Važno je pratiti likvidnost i prilagođavati strategiju promjenama na tržištu. Efikasna strategija mora imati fleksibilan pristup i biti sposobna da se prilagodi promjenjivim tržišnim uvjetima.

Kreiranje tržišta je važna aktivnost na finansijskom tržištu, koja ima za cilj obezbeđivanje likvidnosti finansijskih instrumenata kojima se trguje na tržištu. Kroz njega market mejkeri nude kupovne i prodajne cene ovih finansijskih instrumenata, stvarajući tako likvidno tržište i poboljšavajući efikasnost finansijskih transakcija.

Koristeći tehnike zaštite od rizika i upravljanja rizicima, market mejkeri se štite od nepovoljnih kretanja cena i osiguravaju adekvatnu tržišnu likvidnost.

Sa rastom globalnog finansijskog tržišta, kreiranje tržišta postaje sve važnija aktivnost za efikasnost tržišta i nesmetano funkcionisanje finansijskih transakcija.


Market mejking (engl. Market Making) je aktivnost koju obavljaju kompanije (brokeri) specijalizovane za obezbeđivanje likvidnosti finansijskih instrumenata kojima se trguje na tržištu. Ove kompanije se nazivaju market mejkeri i preuzimaju ulogu stvaranja likvidnog tržišta kreirajući kupovne i prodajne cene za finansijske instrumente kojima trguju. Market mejker je, zapravo, berzanski posrednik čija je uloga da posreduje u ponudi i potražnji na tržištu akcija, što dovodi do većeg stepena efikasnosti finansijskog tržišta.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică