Šta je "slippage"?

Ako ste investitor, važno je da razumete šta znači "slippage" i kako može uticati na performanse vaših transakcija. "Slippage" je važan koncept u svetu finansijskih operacija i može imati značajan uticaj na poslovne rezultate. U ovom članku detaljno ćemo istražiti pojam "slippage", analiziraćemo njegove uzroke i posledice, kao i postojeće strategije za upravljanje i smanjenje njegovog uticaja.

Šta je slippage?

Izvor fotografije:forexpropreviews

Ako ste investitor, važno je da razumete šta znači "slippage" i kako može uticati na performanse vaših transakcija.

"Slippage" je važan koncept u svetu finansijskih operacija i može imati značajan uticaj na poslovne rezultate.

U ovom članku detaljno ćemo istražiti pojam "slippage", analiziraćemo njegove uzroke i posledice, kao i postojeće strategije za upravljanje i smanjenje njegovog uticaja.


Šta je slippage u Forex trgovini?

Izvor fotografije: shrimpyacademy

"Slippage" predstavlja razliku između cene po kojoj trejder ili investitor planira da postavi nalog za trgovinu i stvarne cene po kojoj se nalog izvršava na tržištu.

"Slippage" se obično javlja u situacijama kada tržište odlikuje visoka volatilnost, odnosno kada je likvidnost tržišta niska.

U idealnom slučaju, svaki investitor želi da se transakcija izvrši po željenoj ceni međutim, u stvarnosti postoje faktori koji dovode do razlike između željene i ostvarene cene. Stoga, "slippage" može biti pozitivan ili negativan, u zavisnosti od toga u kom pravcu se stvarna cena kreće u odnosu na željenu cenu.

Kako funkcioniše slippage?

Izvor fotografije: medium

Kao što je već rečeno, "slippage" nastaje zbog razlike između tražene cene za određenu transakciju i stvarne cene po kojoj se ta transakcija izvršava na tržištu. Međutim, funkcionisanje "slippage-a" uključuje više faktora i procesa, a ne samo jedan. To su: 

Postavljanje naloga 

Investitor daje nalog za kupovinu ili prodaju finansijskog instrumenta po određenoj ceni. Ova cena se naziva tražena cena ili ulazna cena

Prenos naloga

Nalog se šalje likvidatorima ili posrednicima, koji su odgovorni za izvršenje naloga na tržištu. To mogu biti banke, brokeri ili druge finansijske institucije.

Likvidnost tržišta 

Nalog za kupovinu/prodaju stiže na tržište, gde ostvaruje uticaj na sveukupni odnos ponude i potražnje. Forex tržište karakteriše visoka likvidnost i brze fluktuacije cena. Količina kupaca i prodavaca prisutnih na tržištu može uticati na likvidnost.

Izvršenje naloga

Nalog se izvršava po ceni dostupnoj na tržištu u trenutku kada stigne do likvidatora ili posrednika. Ova cena se naziva izvršna cena ili efektivna cena. 

Razlika u cenama

Do slippage-a dolazi kada postoji razlika između tražene cene i cene izvršenja. Ova razlika može biti uzrokovana nestabilnošću tržišta, niskom likvidnošću ili kašnjenjem u izvršenju.


Zašto se javlja slippage?

Izvor fotografije: algofxpro

Postoji više uzroka koji mogu dovesti do pojave "slippage-a" u Forex trgovanju. Najvažniji su: 

Volatilnost tržišta

Forex tržište je poznato po svojoj visokoj volatilnosti, a brze fluktuacije cena mogu dovesti do pojave slippage-a. U vremenima ekstremne volatilnosti, kao što je objavljivanje važnih vesti ili geopolitičkih događaja, cene mogu brzo da fluktuiraju i investitori mogu doživeti slippage.

Niska likvidnost

Likvidnost tržišta predstavlja odnos izvršenog i željenog obima transakcija tj. odnos dostupnosti kupaca i prodavaca na tržištu. U slučaju niske likvidnosti, kao što je tokom malog obima trgovanja ili tokom praznika, postoji rizik da dođe do slippage-a, jer se nalozi mogu izvršavati po nižim cenama.

Brzina izvršenja

Brzo izvršenje naloga za kupovinu/prodaju je od ključnog značaja za Forex trgovanje. Ako dođe do kašnjenja u prenosu naloga likvidatorima ili posrednicima, cene se mogu promeniti tokom ovog perioda i može doći do pojave slippage-a.

Potvrda naloga

Ponekad Forex brokeri mogu zatražiti od trejdera da potvrde cene pre nego što izvrše trejd. Ako se cene promene tokom potvrde, dolazi do slippage-a.


Primeri slippage-a

Izvor fotografije: valutrades

Ako Evo nekoliko primera slippage-a kako bismo bolje razumeli ovaj pojam.  

Primer 1 

Ako investitor postavi nalog za kupovinu određenog finansijskog instrumenta po ceni 1,2000, u slučaju dinamičnog kretanja cena na tržištu, cena izvršenja može biti veća, na primer, 1,2010. Ovde imamo pozitivan slippage od 10 pipsa. 

Sa druge strane, ako je cena izvršenja manja od tražene cene, to je negativan slippage. Na primer, umesto izvršenja po ceni od 1,2000, nalog za kupovinu može biti izvršen po ceni od 1,1990, generišući negativan slippage od 10 pipsa. 

Primer 2 

Trejder postavlja nalog za prodaju valutnog para GBP/USD po ceni od 1,4000. Međutim, zbog visoke volatilnosti na tržištu, cena izvršenja je 1,3980. Ovo rezultira negativnim slippage-om od 20 pipsa. 

Primer 3 

Još jedan primer je postavljanje naloga za kupovinu akcija po ceni od 50 dolara. Međutim, zbog niske likvidnosti za tu akciju u tom trenutku, cena izvršenja je 51 dolar. Tako imamo pozitivan slippage od 1 dolara. 

Primer 4 

U ovom scenariju pretpostavimo da investitor postavlja nalog za prodaju kriptovalute po ceni od 10.000 dolara. Međutim, zbog ekstremne volatilnosti na tržištu kriptovaluta, cena izvršenja je 9.800 dolara. Ovde imamo negativan slippage od 200 dolara. 

Slippage može varirati u zavisnosti od tržišnih uslova, likvidnosti, veličine naloga i brzine izvršenja brokera ili posrednika. 

Kako bi se smanjio slippage, investitori mogu koristiti strategije poput postavljanja limitiranih naloga ili korišćenja naprednih tehnologija za izvršenje trgovinskih naloga.

Kakve su posledice slippage-a u Forex trgovanju?

Izvor fotografije: titanfx

Slippage može imati značajne posledice u Forex trgovanju, pa je važno biti svestan njegovog postojanja i delovati u skladu sa tim. 

Finansijski gubic

Negativan slippage može dovesti do finansijskih gubitaka za investitora. Razlika između tražene cene i stvarne cene može uticati na profitabilnost trgovine i umanjiti očekivane dobitke. 

Emotivni uticaj 

Kada se slippage pojavi u trgovanju, može dovesti do frustracije i stresa. Neispunjena očekivanja i drugačiji rezultati u odnosu na planirano mogu ugroziti vaše poverenje i disciplinu neophodnu za trgovanje, tako da je preporučljivo primeniti strategije za minimiziranje slippage-a. 

Smanjenje efikasnosti strategija 

Takođe, slippage može uticati na performanse i efikasnost trgovinskih strategija. Prekomeran slippage značajno utiče na odnos rizika i profita, što stoga utiče na ukupne performanse primenjenih strategija..

Strategije za smanjenje uticaja slippage-a

Izvor fotografije: kaabar-sofien.medium

Ako Iako se ne može unapred predvideti svaki aspekt u vezi sa Forex trgovanjem, postoji nekoliko strategija koje možete primeniti kako biste smanjili uticaj slippage-a na vaše trgovanje. 

Koristite limitirane naloge u trgovanju (Stop-Loss i Take-Profit) 

Korišćenje stop-loss i take-profit naloga efikasan je način za ograničavanje potencijalnih gubitaka i zaključavanje profita. Ovi nalozi se mogu postaviti pre otvaranja pozicije i automatski će se izvršiti na određenim nivoima cena.

Tačnije, postavljanje limitiranih naloga vam omogućava da odredite cenu po kojoj ste spremni da obavite određenu trgovinu. Na taj način možete izbeći negativan slippage. 

Ako cena na tržištu ne dostigne određeni nivo, nalog neće biti izvršen. Umesto toga, bićete u stanju čekanja dok tržište ne dostigne željenu cenu. 

Ovo vam omogućava da upravljate rizicima i izbegnete slippage u kritičnim trenucima. 

Pažljivo pratite volatilnost i likvidnost tržišta 

Važno je biti informisan o glavnim ekonomskim događajima koji mogu prouzrokovati volatilnost i slippage na Forex tržištu. Praćenje ekonomskog kalendara i relevantnih vesti je od suštinskog značaja. Na taj način možete izbeći trgovanje u periodima sa visokim verovatnoćom pojave slippage-a i prilagoditi svoju strategiju uslovima tržišta. 

Izbegavajte trgovanje u ekstremno volatilnim situacijama ili tokom perioda niske likvidnosti, jer to može dovesti do slippage-a. Pokušajte da identifikujete periode stabilnosti i povećane likvidnosti kako biste smanjili rizik od slippage-a. 

Odaberite pouzdanog brokera 

Odabir pouzdanog brokera sa pouzdanom tehničkom infrastrukturom može biti presudan za smanjenje slippage-a. Osigurajte se da broker pruža brzo izvršenje trgovinskih naloga, kao i da poseduje naprednu tehnologiju trgovanja, kako biste minimizirali kašnjenja i sam slippage. 

Proverite reputaciju i recenzije brokera u vezi sa kvalitetom izvršenja trgovinskih naloga. 

Koristite VPS (Virtual Private Server) 

VPS može biti korisno rešenje za minimiziranje slippage-a uzrokovanog kašnjenjima u izvršenju naloga. Korišćenjem VPS-a imaćete brzu i stabilnu vezu sa brokerovim serverima, smanjujući vreme prenosa naloga i rizik od slippage-a. 

Procenite veličinu trgovinske operacije 

Veličina trgovine može uticati na slippage. Veće transakcije mogu imati veći uticaj na cene, posebno u uslovima niske likvidnosti. 

Stoga, razmislite o diverzifikaciji i podeli većih trgovinskih naloga na više manjih naloga kako biste smanjili uticaj slippage-a. 

Kontinuirano testirajte i optimizujte strategije 

Još jedna stvar koju možete učiniti je testiranje i optimizacija strategija trgovanja kako biste identifikovali i smanjili faktore koji doprinose slippage-u. 

Koristite demo naloge i backtesting kako biste procenili performanse strategija i identifikovali potencijalne probleme vezane za slippage. 


Sada kada ste razumeli sve ove aspekte, bićete u prilici da donosite bolje odluke koje će vam pomoći u vašim budućim trejdovima i smanjiti uticaj slippage-a. Saznajte koji su ključni elementi za uspešno ulaganje na berzi..

Ako ste investitor, važno je da razumete šta znači "slippage" i kako može uticati na performanse vaših transakcija. "Slippage" je važan koncept u svetu finansijskih operacija i može imati značajan uticaj na poslovne rezultate. U ovom članku detaljno ćemo istražiti pojam "slippage", analiziraćemo njegove uzroke i posledice, kao i postojeće strategije za upravljanje i smanjenje njegovog uticaja.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică