Forex pips: Šta su pipsi i kako se računaju?

S obzirom da čitaš ove stranice, pretpostavljamo da te zanima Forex tržište i gotovo sigurno si već čuo/la za pojam "pips" na Forex-u. Ali ako nisi, saznaćeš o čemu se radi u narednim redovima. Ostani i pročitaj ovaj članak kako bi saznao/la šta znači pips trading, koliko vredi jedan pip na Forexu, zašto su pips važni, koje strategije trgovanja možeš koristiti, kao i mnoge druge korisne informacije koje će ti pomoći da obratiš pažnju na ovaj indikator kada trguješ.

Pips Forex: Šta su pipsi i kako se računju?

Izvor fotografije:freepik/star line

S obzirom da čitaš ove stranice, pretpostavljamo da te zanima Forex tržište i gotovo sigurno si već čuo/la za pojam "pips" na Forex-u. Ali ako nisi, saznaćeš o čemu se radi u narednim redovima.

Ostani i pročitaj ovaj članak kako bi saznao/la šta znači pips trading, koliko vredi jedan pip na Forexu, zašto su pipsi važni, koje strategije trgovanja možeš koristiti, kao i mnoge druge korisne informacije koje će ti pomoći da obratiš pažnju na ovaj indikator kada trguješ.

 

Šta je pips u Forex trgovini?

Izvor fotografije: Trading View

Pip označava "procentualni deo" neke veličine, ali u širem smislu, u kontekstu trgovine na Forex tržištu, kao i na ostalim tržištima, pip trading je indikator varijacije cene jednog finansijskog instrumenta.

Zašto su pips-i važni na Forex tržištu?

Izvor fotografije: unsplash/Shubham Dhage

Pipsi (poznati i kao tačke) su osnovna jedinica mere na Forex tržištu (Foreign Exchange). Oni su važni iz nekoliko razloga:

Merenje promena cena: Pipsi predstavljaju najmanje moguće promene u ceni valutnog para. Na primer, većina valutnih parova je kotirana sa četiri ili pet decimala, a promena od jednog pipsa predstavlja kretanje od 0,0001 ili 0,00001 u ceni para. Na taj način, pipsi omogućavaju trejderima da mere i razumeju fluktuacije cena.

Procena performansi: U trgovini se performanse često mere u pipsima. Profit i gubici su izraženi u pipsima, što omogućava trejderima da procene svoju efikasnost i uspeh u trgovanju.

Proračun odnosa rizika i profita: Kada postavljaš naredbu za trgovinu, treba da uzmeš u obzir odnos između preuzetog rizika i potencijalne nagrade. Pipsi se koriste za proračunavanje stop-loss nivoa (izlaska iz pozicije kako bi se ograničili gubici) i take-profit nivoa (na kojima trejderi nameravaju da zatvore pozicije kako bi ostvarili profit).

Veličina ugovora: Na Forex tržištu, standardna veličina ugovora može da varira. Generalno, standardni ugovor predstavlja veliku količinu valute. Pip je povezan sa određenom sumom novca, a poznavanje vrednosti svakog pipa je ključno za razumevanje kolika je finansijska izloženost pri trgovanju različitim veličinama ugovora.

Finansijska stabilnost: Poznavanjem vrednosti pipsa i rizika povezanog sa svakom trgovinskom operacijom, trejderi mogu efikasnije upravljati finansijskim rizikom i izbeći izlaganje svog računa ekstremnim promenama cena.

U zaključku, pipsi su važni na Forex tržištu jer olakšavaju merenje promena cena, procenu performansi, proračun rizika i profita, upravljanje veličinom ugovora i obezbeđivanje finansijske stabilnosti nu trgovanju. Poznavanje vrednosti pipsa je osnovna stvar za svakog trejdera koji želi da bude efikasan i donosi pravilne odluke na valutnom tržištu. Dakle, to važi i za tebe, ako si deo zajednice trejdera.

 

Koliko vredi jedan pip na Forex-u?

Izvor fotografije: Orbex

Vrednost jednog pip(s)a na Forexu zavisi od nekoliko faktora, uključujući valutni par kojim trguješ, veličinu ugovora i kotaciju valute. Vrednost pipsa varira u zavisnosti od navedenih faktora, jer svaki valutni par ima svoju cenu i standardnu veličinu ugovora.

Generalno, za većinu valutnih parova kojima se trguje na Forexu, jedan pip je ekvivalent 0,0001 kotirane cene. Međutim, za neke valutne parove, koji uključuju japanski jen (JPY), jedan pip je predstavljen sa 0,01 kotirane cene.


Ako trguješ standardnim lotom EUR/USD (što je 100.000 evra) i cena se promeni za jedan pip, vrednost tog pipsa u USD za EUR/USD pri kursu od 1,1500 je:

Vrednost pipsa = 0,0001 × 100.000 = 10 USD

Dakle, za svaki pip koliko se vrednost valutnog para EUR/USD promeni, ako trguješ standardnim lotom, dobićeš ili izgubiti 10 USD.

U slučaju valutnih parova koji uključuju japanski jen, jedan pip je obično 0,01 umesto 0,0001.

Osnovna formula za proračunavanje vrednosti jednog pipa je:

Vrednost pipsa = jedan pip × veličina lota


Za valutni par USD/JPY:

Jedan pip: Ovo je 0,01 za parove koji uključuju japanski jen.

Veličina lota: Ako trguješ standardnim lotom, to je 100.000 jedinica osnovne valute (u ovom slučaju USD).

Dakle, ako trguješ standardnim lotom USD/JPY pri kursu od 146,00, vrednost jednog pipa bi bila:

Vrednost pipa = 0,01 × 100.000 = 1.000 JPY

Sada, da bi ovu vrednost pretvorio u USD (ako želiš da znaš vrednost pipa u USD), koristiš kurs:

Vrednost pipsa u USD = vrednost pipsa u JPY / kurs

Vrednost pipsa u USD = 1.000 JPY / 146,00 = 6,85 USD

Dakle, kada trguješ standardnim lotom na valutni par USD/JPY pri kursu od 146,00, svaki pip je ekvivalentan 6,85 USD.

Osiguraj se da razumeš vrednost pipsa kako bi mogao efikasno da upravljaš rizikom i profitom u trgovanju.

 

Kolika je vrednost pipsa kod berzanskih indeksa?

Izvor fotografije: unsplash/piggybank

Vrednost jednog pipsa na berzanskim indeksima zavisi od specifičnog indeksa kojim trguješ i veličine ugovora.

Slično kao na Forexu, vrednost jednog pipsa na indeksima je važna kako bi mogao da izračunaš rizik i profit trgovanja i da razumeš uticaj promena cena.

 

Evo šta treba uraditi prilikom izračunavanja vrednosti jednog pipsa na indeksima:

Identifikuj indeks kojim želiš da trguješ. Svaki berzanski indeks (kao što su S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, FTSE 100, DAX, itd.) ima svoje cene.

Saznaj veličinu ugovora. Ovo predstavlja broj osnovnih jedinica indeksa u standardnom ugovoru.

Proveri kotaciju indeksa. U većini slučajeva, berzanski indeksi su kotirani sa dve decimale, ali može biti i jedna decimala u nekim slučajevima.

Koristi sledeću formulu za izračunavanje vrednosti jednog pipsa:

Vrednost jednog pipsa (pipa) = (Promena najmanje decimale u ceni indeksa / Kotacija indeksa) × Veličina ugovora

Na primer, pretpostavimo da trguješ indeksom S&P 500 (SPX) i njegova kotacija je 4.200, a veličina tvog ugovora je 10 osnovnih jedinica:

Vrednost jednog pipsa = (1 tačka promene u ceni indeksa / 4.200) × 10 = 0,00238

Vrednost jednog pipsa u ovom primeru je 0,00238. To znači da će promena od jedne tačke u ceni S&P 500 za tvoju poziciju od 10 ugovora uticati na tvoj profit ili gubitak za 0,00238 jedinica valute tvog računa (obično u dolarima ili evrima, u zavisnosti od valute računa).

Imaj na umu da vrednost jednog pipsa može varirati u zavisnosti od promena cena i trenutnih kotacija indeksa kojim trguješ. Važno je da proveriš specifikacije ugovora i kotacije u realnom vremenu na svojoj platformi za trgovanje kako bi dobio tačnu vrednost jednog pipsa u svojim transakcijama sa berzanskim indeksima.

Kako se računaju pipsi u Forex trgovanju?

Izvor fotografije: unsplash/piggybank

Izračunavanje pipsa u Forex trgovanju je relativno jednostavno, ali vrednost jednog pipsa može varirati u zavisnosti od valutnog para kojim trguješ.

Za izračunavanje pipsa, prati ove korake:

Identifikuj valutni par: Na Forexu uvek trguješ valutnim parovima, kao što su EUR/USD, GBP/JPY, AUD/CAD itd. Da bi izračunao/la vrednost jednog pipa (pipsa), treba da znaš kojim valutnim parom trguješ.

Definiši ulaznu i izlaznu cenu: U trejdingu, ulazna cena je ona po kojoj otvaraš poziciju, a izlazna cena je cena po kojoj zatvaraš poziciju.

Izračunaj razliku u ceni: Da bi dobio broj pipsa, izračunaj razliku između ulazne i izlazne cene. Razlika je obično pozitivna za profitabilne pozicije i negativna za pozicije sa gubitkom.

Transformiši razliku u pips: Razlika u ceni može biti izražena u decimalama, ali da bi dobio vrednost u pipsima, treba da je pretvoriš u ceo broj, uklanjajući decimale.

Vrednost jednog pipsa: Da bi dobio vrednost jednog pipsa u valuti svog računa, koristi odgovarajuću formulu u zavisnosti od valutnog para.

Za većinu valutnih parova (osim za JPY), vrednost jednog pipsa je obično 0,0001 kotirane valute. Na primer, za EUR/USD, vrednost jednog pipsa je 0,0001 USD.

Za valutne parove koji uključuju japanski jen (JPY), vrednost jednog pipsa je obično 0,01 jena. Na primer, za USD/JPY, vrednost jednog pipsa je 0,01 JPY.

Izračunaj profit ili gubitak: Da bi saznao profit ili gubitak u valuti svog računa, pomnoži broj dobijenih pipsa sa vrednošću jednog pipsa u odgovarajućoj valuti.

Na primer, pretpostavimo da si otvorio dugu poziciju (kupovina) na EUR/USD u veličini od 1000 EUR po ceni od 1,2000 i zatvorio poziciju po ceni od 1,2050. Razlika u ceni je 0,0050 (1,2050 - 1,2000). Pretvaranjem razlike u pips, dobijamo 50 pipsa (0,0050 bez decimala). Ako je vrednost jednog pipsa za EUR/USD 0,0001 USD, profit u valuti tvog računa će biti 5 USD (50 pipsa * 0,0001 USD/pips * 1000).

Važno je razumeti vrednost pipsa i kako ih izračunati kako bi mogao efikasno da upravljaš rizikom i profitom u Forex trgovanju.

Strategije pips trejdinga

Izvor fotografije: unsplash/Shubham web 3

U Forex trgovanju, pojam "trgovanje na pips" odnosi se na strategije koje se fokusiraju na postizanje velikog broja pipsa, čak i sa malim profitima po svakoj transakciji.

Ove strategije su više orijentisane ka kratkoročnom trgovanju i mogu uključivati više transakcija tokom jedne trgovinske sesije.

Evo nekoliko popularnih strategija za trgovanje na pips koje možeš primeniti u svom trgovanju:

Scalping: Ovo je veoma agresivna strategija u kojoj trejderi otvaraju i zatvaraju pozicije u veoma kratkom vremenskom periodu, obično u nekoliko sekundi ili minuta. Cilj je ostvariti mali broj pipsa po svakoj transakciji, ali izvršiti veliki broj transakcija tokom trgovačke sesije. Interes skalpera je da profitiraju od malih fluktuacija cena i da iskoriste trenutke likvidnosti.

Day trading: U ovom slučaju, trejderi otvaraju i zatvaraju pozicije u okviru istog trgovačkog dana, bez ostavljanja pozicija otvorenih preko noći. Cilj je ostvariti veći broj pipsa nego u skalpingu, ali i dalje na kratkoročnom nivou. Dnevni trejderi se oslanjaju na tehničku analizu, modele cena i signale za ulazak/izlazak kako bi identifikovali trgovinske prilike tokom dana.

Swing trading: Ovo je strategija u kojoj trejderi otvaraju pozicije na srednji rok i drže ih otvorene nekoliko dana ili nedelja, u zavisnosti od kretanja cena. Cilj je ostvariti veći broj pipsa nego u skalpingu i dnevnom trgovanju, a trejderi se fokusiraju na veće cene i trendove na srednji rok.

Breakout trading: Ovde trejderi prate trenutke kada cena probija ključne nivoe podrške ili otpora. Kada cena probije važan nivo, to može ukazivati na promenu trenda ili nastavak kretanja u tom pravcu. Trejderi ulaze u transakcije odmah nakon potvrde proboja i pokušavaju ostvariti što više pipsa u smeru kretanja.

Carry trading: Ovo je strategija manje orijentisana na kratkoročni period, gde se trejderi fokusiraju na razliku između kamatnih stopa valuta u valutnom paru kojim trguju. Trejderi pokušavaju ostvariti profit kako niz kretanja cena, tako i iz razlike u kamatnim stopama između dve valute.

Važna napomena:  trgovanje na pips može biti rizično jer zahteva pažljivo praćenje tržišta i brzo izvršavanje transakcija. Takođe, troškovi trgovanja, kao što su spread-ovi, mogu imati značajan uticaj na strategije za trgovanje na pips. Svaka trgovinska strategija treba biti praćena odgovarajućim upravljanjem rizicima kako bi se minimizirali potencijalni gubici.

Pre nego što usvojiš konkretnu trgovinsku strategiju, preporučljivo je da što više testiraš i upoznaš se sa specifičnim karakteristikama Forex tržišta.

Zaključak: šta smo naučili o pipsovima i pips trejdingu?

Izvor fotografije: unsplash/sajad nori

Dakle, važno je razumeti ulogu pipsa u Forex trgovanju kako biste uspešno upravljali rizikom i profitom. Pipsi predstavljaju najmanje moguće promene u cenama valutnih parova i ključni su za praćenje fluktuacija cena.

Evo nekoliko ključnih tačaka koje treba imati na umu prilikom trgovanja:

Definicija: Pip (pips ili tačka) predstavlja najmanju moguću promenu u ceni valutnog para, obično na četvrtoj ili petoj decimali, u zavisnosti od izabranog valutnog para.

Vrednost jednog pipa: Može varirati u zavisnosti od valutnog para kojim se trguje i veličine ugovora. U većini slučajeva, jedan pip je ekvivalentan sa 0,0001 ili 0,01 cene, ali može se razlikovati za parove koji uključuju japanski jen (JPY).

Izračunavanje: Da biste izračunali broj pipsa ostvarenih u trgovinskoj operaciji, oduzmite cenu ulaska od cene izlaska i pretvorite razliku u ceo broj. Zatim pomnožite broj pipsova sa vrednošću jednog pipa u valuti vašeg računa kako biste dobili profit ili gubitak koji ste ostvarili u toj trgovinskoj operaciji.

Značaj u upravljanju rizikom i profitom: Poznavanje vrednosti pipsa omogućava vam da izračunate rizik i profit u svakoj trgovinskoj operaciji, postavite odgovarajuće  stop-loss i take-profit nivoe i odredite optimalnu veličinu pozicije.

Razlika između pipsova i poena: U određenim situacijama, termin "poen" može se koristiti umesto "pip" i predstavlja istu veličinu promene cena.

Uopšteno govoreći, razumevanje pipsa je ključno za svakog Forex trejdera jer pruža jasnu perspektivu performansi i rizika u trgovanju.

Ako ste ili želite postati uspešan trejder, verovatno razumete da to zahteva ne samo analitičke veštine i odgovarajuće strategije, već i dobro upravljanje rizikom i precizno poznavanje vrednosti pipsa.

S obzirom da čitaš ove stranice, pretpostavljamo da te zanima Forex tržište i gotovo sigurno si već čuo/la za pojam "pips" na Forex-u. Ali ako nisi, saznaćeš o čemu se radi u narednim redovima. Ostani i pročitaj ovaj članak kako bi saznao/la šta znači pips trading, koliko vredi jedan pip na Forexu, zašto su pips važni, koje strategije trgovanja možeš koristiti, kao i mnoge druge korisne informacije koje će ti pomoći da obratiš pažnju na ovaj indikator kada trguješ.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică