Strategija Price Action

Da li ste se ikada zapitali kako bi izgledala trgovina na finansijskim tržištima bez upotrebe komplikovanih indikatora ili sofisticiranih algoritama? Da li želite da naučite jednostavan i efikasan način tumačenja cenovnog kretanja i kako da na osnovu njega donesete pravilne odluke u trgovini? Ako je tako, onda bi strategija trgovanja Price Action mogla da bude ono što tražite!


Price Action strategija

Izvor fotografije: unsplash

Da li ste se ikada zapitali kako bi izgledala trgovina na finansijskim tržištima bez upotrebe komplikovanih indikatora ili sofisticiranih nalgoritama? Da li želite da naučite jednostavan i efikasan način tumačenja cenovnog kretanja i kako da na osnovu njega donesete pravilne odluke u trgovini? Ako je tako, onda bi strategija trgovanja Price Action mogla da bude ono što tražite!
Price Action je popularna metoda trgovanja koja vam omogućava da analizirate obrasce cena i trendove kretanja cena kako biste bili u stanju da predvidite smer u kome će se tržište kretati u budućnosti i na osnovu toga donosite pravilne odluke u trgovanju.
Uz Price Action, možete trgovati na različitim finansijskim tržištima, uključujući Forex, akcije, sirovine, kriptovalute itd., bez potrebe za korišćenjem komplikovanih indikatora ili sofisticiranih algoritama.
Metod Price Action je cenjen od strane mnogih trejdera zbog njegovog jednostavnog i direktnog pristupa, koji eliminiše složenost i konfuziju koja se može javiti kod manje iskusnih trejdere ukoliko koriste neke druge metode trgovanja.
Dakle, ako ste zainteresovani da saznate više o Price Action-u i kako da ga primenite u svom trgovanju, nastavite sa čitanjem i istražite ovaj fascinantan i efikasan metod trgovanja.

Price Action trgovanje: šta je to i kako funkcioniše?

Izvor fotografije: unsplash

Ako ste trejder na Forex-u, morate znati sve o cenama. U osnovi, trgovanje sa Price Action-om znači da se oslanjate samo na cenovni grafikon i da ne koristite složene indikatore kao što je Stochastic. Uz Price Action, možete koristiti jednostavnije indikatore kao što je Moving Average, što je neophodno kako biste identifikovali nivoe podrške i otpora i odredili pravac trenda.
Grafikoni cena predstavljaju rezultat akcije svih učesnika na tržištu i odražavaju sve varijable koje utiču na tržište u datom vremenskom periodu. Price Action Forex indikator vam pomaže da razumete ova kretanja  i predvidite buduća kretanja sa velikom preciznošću.
Važno je zapamtiti da ekonomski pokazatelji i globalni događaji mogu uticati na kretanje cena na tržištu, ali nisu od suštinskog značaja za ostvarivanje profitabilne trgovine. Umesto da koristite indikatore cena koji praktično zaostaju za događajima, kao što su MACD ili Stochastic, možete se fokusirati samo na kretanje cena u realnom vremenu i koristiti strategiju Price Action kako biste kreirali profitabilan sistem trgovanja.
Price Action je metoda analize finansijskog tržišta koja se zasniva na proučavanju kretanja cena. Ovo uključuje ispitivanje cena koje su prikazane na grafikonu i njihovo korišćenje za identifikaciju obrazaca i trendova koji se mogu prevesti u signale za trgovanje.
Metod Price Action se fokusira na identifikaciju ključnih nivoa podrške i otpora na grafikonu cena i analizu ponašanja cena u odnosu na ove nivoe. Ova metoda takođe uzima u obzir obrasce japanskih sveća, kao i druge obrasce cena koji mogu dati naznake o budućim kretanjima.
Kao što je već rečeno, Price Action ne koristi indikatore koji kasne kao što su MACD, RSI ili Stochastic, jer su zasnovani na prošlim cenama i ne mogu predvideti buduća kretanja cena. Umesto toga, Price Action se oslanja na trenutne tržišne informacije koje su prikazane na grafikonu cena i fokusira se na identifikaciju signala koji ukazuju na buduća tržišna kretanja.
U suštini, Price Action je jednostavan i efikasan način trgovanja na finansijskim tržištima, jer se zasniva na trenutnim tržišnim podacima i posmatranju ponašanja cena. Takođe, Price Action se osim Forex-a, može uspešno koristiti na bilo kom drugom finansijskom tržištu, jer se fokusira na analizu cena koje su prikazane na grafikonima.

Price Action Forex: kako trgovati sa Price Action-om?

Izvor fotografije: unsplash

Da biste trgovali koristeći Price Action strategiju, potrebno je da prvo analizirate cenovni grafikon valutnog para ili instrumenta kojim želite da trgujete. Koristimo Moving Average (MA) ili ručno određujemo ključne nivoe podrške i otpora. Zatim koristite Price Action da biste identifikovali trgovačke signale kao što su karakteristični obrasci japanskih sveća, nivoi cena, trendovi i proboji. Nakon toga birate početni nivo i dajete nalog za kupovinu ili prodaju, pazeći da imate jasan plan upravljanja odnosom rizika i profita.

Važno je da pratite cene u realnom vremenu i prilagodite svoj plan trgovanja u skladu sa evolucijom tržišta. Možete da koristite pokretne proseke (MA) ili druge alate za tehničku analizu da biste potvrdili tržišni trend i upravljali svojom pozicijom. Zatvorite poziciju kada cena dostigne vaš cilj sa aspekta željenog profita ili pak ako se tržište kreće protiv vas morate ograničiti gubitak u skladu sa ranije definisanim stepenom rizika koji ste odlučili da preuzmete.
Da biste postali uspešan Price Action trgovac, važno je da stalno učite i poboljšavate svoje veštine trgovanja. Proučite kretanje cena i identifikujte obrasce i trendove koje možete koristiti u budućim trgovinama. Konačno, morate zapamtiti da Price Action trgovanje može biti jednostavan i efikasan pristup trgovanju na Forex tržištu, ali je važno imati dobro definisanu strategiju i razumeti rizike i prednosti ovog načina trgovanja.

Price Action za početnike

Izvor fotografije: unsplash

Ako želite da  razvijete dobru strategiju trgovanja, morate  dati odgovor na tri važna pitanja:  "zašto?", "kako? " i "šta?". „Zašto“ se odnosi na  vašu želju i motive da trgujete na određenom tržištu i uključuje analizu  obrazaca cena da biste pogodili pravac kretanja tržišta. „Kako“ se odnosi na  vašu strategiju, uključujući način na koji ulazite na tržište, kako  postavljate "stop loss " i ciljne nivoe, da biste zaštitili svoju  investiciju i minimizirali gubitke. I na kraju, „Šta“ se odnosi na vaše ciljeve  i rezultate koje želite da ostvarite, da li je to trgovina na kratkoročnom,  srednjeročnom ili dugoročnom planu. Takođe, ovo pitanje se odnosi i na  upravljanje emocijama kada stvari ne idu kako treba.
Ukoliko ste  početnik, prilično je lako izgubiti se u mnogobrijnim trgovinskim strategijama.  Zato ćete u narednim redovima otkriti strategije koje je lako primeniti čim ih  pažljivo proučite i testirate.
a) Strategija  trgovanja čekićem
Ako ste novi u  trgovanju, važno je da se upoznate sa strategijom poznatom pod nazivom Hammer  Price Action. Ova strategija se bazira na pozitivnom signalu koji ukazuje da je  veća verovatnoća da će tržište ići nagore nego na dole, a posebno se  koristi na tržištima u rastu. Obrazac Hammer (čekić) pokazuje da prodavci  pokušavaju da dovedu tržište do novog minimuma, ali ne uspevaju da zadrže cenu  na tom nivou, što dovodi do toga da tržište počinje da raste i da kupci ulaze  na tržište.
Da bi da bi japanske  sveće formirale Hammer, cena zatvaranja i otvaranja moraju se nalaziti na vrhu  sveće. Tradicionalno, cena zatvaranja može biti ispod cene otvaranja, ali ako  je cena zatvaranja viša od cene otvaranja, onda je signal još jači. Na ovaj  način, Hammer obrazac je pozitivna formacija koja se može koristiti u vašim  strategijama trgovanja da biste identifikovali profitabilne mogućnosti  kupovine.
b) Price Action  Shooting Star Trading Strategija
Ako želite da  saznate više o strategijama trgovanja, takođe je važno da razumete šablon  Shooting Star Price Action. Ovo je negativan signal, što znači da postoji veća  verovatnoća da će se tržište pomeriti nadole nego nagore, a koristi se  posebno na tržištima u opadanju. Ovo je suprotan model od modela Hammer.
Obrazac Shooting  Star pokazuje da kupci guraju tržište na novi maksimum. Međutim, oni nisu  dovoljno jaki da održe cenu na visokom nivou i pokušavaju da izađu iz pozicije.  Ova situacija uzrokuje pad tržišta, zbog čega i prodavci ulaze na tržište.
Da bi grafikon  sveća formirao Shooting Star obrazac, cena zatvaranja može biti viša od cene  otvaranja, ali signal je još jači ako je cena zatvaranja ispod cene otvaranja.  Na ovaj način, šablon Shooting Star predstavlja negativnu formaciju koju možete  koristiti u strategijama trgovanja da biste identifikovali profitabilne  mogućnosti prodaje.
c) Harami Price  Action Strategija
To je obrazac  koji se sastoji od dve sveće koji pokazuje da postoji neodlučnost na tržištu i  često se koristi za identifikaciju proboja trendova. Ponekad se naziva i  "unutrašnja sveća" jer se jedna od sveća formira unutar druge  sveće.
Ako vidite  medveđu harami sveću, to znači da se opseg opadajuće sveće formira unutar  opsega prethodne rastuće sveće. Pošto se ne formira novi maksimum, medveđi  harami obrazac sugeriše da postoji neodlučnost na tržištu, što bi moglo dovesti  do mogućeg pada.
Nasuprot tome,  bikovska harami sveća nastaje kada se opseg rastuće sveće formira unutar  opsega prethodne opadajuće sveće. Pošto se ne formira novi minimum, bikovski  harami obrazac sugeriše da postoji neodlučnost na tržištu, što bi moglo dovesti  do mogućeg rasta.                                           
Ovo je samo  nekoliko primera Price Action strategija koje možete da koristite u svom  trgovanju.

Kako naučiti Price Action: vodič korak po korak

Izvor fotografije: unsplash

 Ako želite da naučite strategiju Price Action korak po  korak, evo nekoliko osnovnih koraka koje možete pratiti:

- Saznajte više o japanskim svećama: Price Action je  zasnovan na japanskim svećama i njihovoj analizi. Zato je važno razumeti šta  su japanske sveće, kako se formiraju i kako ih treba tumačiti.

- Naučite da čitate grafikone: Price Action se odnosi na  analizu grafikona cena. Naučite da čitate grafikone i prepoznate obrasce ni  trendove.

- Naučite da prepoznate obrasce tipa Price Action: Postoji  iz obrazaca Price Action kao što su pin bar ili harami formacija. Naučite da  ih prepoznate i razumete njihovo značenje.

- Primenite analizu cene akcija na trgovanje: Kada naučite  osnove o kretanju cena, možete početi da primenjujete analizu u svom trgovanju.  Budite strpljivi i posmatrajte nekoliko obrazaca pre nego što donesete odluke o  trgovanju.

- Budite dosledni u primeni strategije: Price Action strategija zahteva mnogo prakse i iskustva. Budite dosledni u primeni  strategije i uzmite u obzir faktore upravljanja rizikom pre nego što se  upustite u trgovinu.

- Nastavite da učite: Price Action je strategija trgovanja koja se stalno razvija, tako da je važno da nastavite da učite i poboljšavate  svoje veštine. 

Učenje strategije Price Action zahteva vreme i trud, ali uz  strpljenje i praksu možete bolje razumeti analizu grafikona i razviti svoje  veštine trgovanja.

Kako primeniti price Action u trgovanju

Izvor fotografije: unsplash

Ako želite da koristite strategiju Price Action u trgovanju, morate da sledite neke važne korake. Prvo, morate da identifikujete trend koji želite da pratite dok trgujete, što se može uraditi analizom grafikona i identifikovanjem oblasti podrške i otpora. Nakon toga, morate potražiti Price Action signale , kao što su obrasci sveća, koji mogu ukazivati na moguće promene trenda ili proboje nivoa podrške ili otpora.
Važno je da se ne oslanjate samo na signale o cenama, već da koristite i druge alate i indikatore da biste potvrdili signale i povećali svoje poverenje u svoju trgovinsku odluku. Takođe, trebalo bi da podesite stop loss nivo, kao i nivo profita pre otvaranja pozicije, kako biste ograničili svoje gubitke i maksimizirali svoj profit.
 Da biste bili uspešan trejder, morate razumeti rizik i uspostaviti strategiju upravljanja rizikom koja će vas zaštititi od neočekivanih gubitaka. Pored toga, važno je pratiti tržište i prilagođavati se promeni cena i tržišnim kretanjima. Ne zaboravite da redovno proveravate svoje pozicije i donosite odluke, nakon što se podrobno informišete o razvoju situacije na tržištu.
Umesto zaključka,  Price Action je strategija trgovanja koja se zasniva na analizi ponašanja cena. Da biste bili uspešan trejder, Price Action je jako bitna strategija koju morate razumeti i koristiti u kombinaciji sa drugim alatima i indikatorima kako biste donosili dobro informisane i efikasne odluke u trejdingu.

Da li ste se ikada zapitali kako bi izgledala trgovina na finansijskim tržištima bez upotrebe komplikovanih indikatora ili sofisticiranih algoritama? Da li želite da naučite jednostavan i efikasan način tumačenja cenovnog kretanja i kako da na osnovu njega donesete pravilne odluke u trgovini? Ako je tako, onda bi strategija trgovanja Price Action mogla da bude ono što tražite!

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică