Kada je pravo vreme za investiranje?

Sadržaj - Pronađimo odgovor - Upoznajte Anu - Upoznajte Andreja - Upoznajte Kristinu - Upoznajte Aleka - Upoznajte Džordža - Rezultati su neverovatni, evo objašnjenja. - Na kraju, šta Vama sve ovo znači? - Rezime   Prva asocijacija na pitanje iz naslova jeste neodlučnost. Jednostavno ne želite da pogrešite. Ne želite da investirate i da tržište kasnije padne, odnosno ne želite da ne investirate, a tržište kasnije poraste.

Pronađimo odgovor

Pre svega, morate da razumete da trenutak u kome ulažete novac nije toliko važan u poređenju sa vremenskim periodom na koji ulažete. Sa tim u vezi, zanimljiva je studija koju je uradio Schwab centar za finansijska istraživanja, jedna od najvećih svetskih kompanija u oblasti finansija. Naime, zamislimo da na početku godine imate određeni iznos koji želite da uložite. Možda taj iznos dolazi od 13. plate ili se radi o vašoj godišnjoj ušteđevini itd. Bez obzira na izvor, važno je razumeti primer. Ovaj iznos imate na početku godine, u prvoj nedelji januara i ne znate da li je dobro da ga uložite ili ne. Moguće je da je jedne godine tržište na vrhuncu duži vremenski period i želite da sačekate pad, ili pak možda sledeće godine tržište pada i želite da sačekate porast. Suštinski gledano, ova neodlučnost se javlja uvek, ŠTA god tržište radi i ovaj problem je izložen u pomenutoj studiji. U njoj se analizira hipotetičko investiciono ponašanje pet različitih ljudi koji koriste pet različitih metoda investiranja sa ciljem da se utvrdi koja je opcija najbolja. Studija prati dvadesetogodišnji period, od 2000. do 2020. godine, odnosno prati pet različitih opcija investiranja u indeks S&P 500. Pretpostavka je da svako od pet ljudi na početku godine raspolaže sa po 2000 USD i investira ih svako na svoj način.

Upoznajte Anu

Prvu osobu ćemo zvati Ana, a Anin stil ulaganja je da kupuje svake godine na najnižoj mogućoj tački, na najbolji dan u godini, kada tržište dostigne svoj godišnji minimum. Na primer, u prvoj godini studije (2001. god.), Ana je uložila je 2000 dolara u septembru 2001. godine, kada je S&P 500 bio na godišnjem minimumu, i tako svake godine. Ana ima neverovatnu veštinu investiranja, ili jednostavno ima sreće da svake godine uhvati godišnji minimum 20 uzastopnih godina zaredom. Primer: Najniži godišnji nivo koji se dogodio 21. septembra 2001.   1

Upoznajte Andreja

Druga osoba je Andrej i on ima jednostavan pristup. Svake godine, prve sedmice januara, prvog radnog dana u godini, Andrej ulaže 2000 dolara u S&P 500. Njegov pristup ne zahteva analizu tržišta. Upoznajte Kristinu Treća osoba, Kristina, odabrala je drugačiju strategiju. Verovatno ste čuli za DCA ili Dollar- Cost Averaging. Ova strategija je zasnovana na minimizaciji uticaja volatilnosti tržišta tzv. permanentnim ulaganjem. Naime, Kristina je podelila 2000 dolara na 12 jednakih dijelova i jedan po jedan deo ulagala na početku svakog meseca u godini. Ovo će verovatno biti strategija koju će izabrati većina investitora, da svakog meseca, recimo na dan kada prime platu, deo zarade odvoje za rast stvog portfolija.  

Upoznajte Aleka

Četvrta osoba je Alek, najnesrećniji investitor. Nasuprot Ani, on ulaže 2000 dolara odjednom u najgore doba godine, kada je tržište dostiglo svoj godišnji maksimum. Primer: 2001. godine uložio je 31. januara, a u januaru 2002. godine ponovo u danu kada je indeks dosegao godišnji maksimum. I tako svake godine. Jadni Alek. Primer: godišnji maksimum u 2001. godini, je zabeležen 31. januara.   2  

Upoznajte Džordža

Poslednja osoba u našoj studiji je Džordž, koji uopšte nije investirao u tržište kapitala. Svoj novac je držao u bankovnim depozitima ili u obveznicama. Uopšte nije ulagao, jer je bio uveren da će tržište pasti i da će se prava prilika ukazati ako još malo pričeka...pa je čekao 20 godina. Možda i Vi mislite da je prilika za ulaganje vrlo blizu i želite da sačekate... Sada prelazimo na rezultate. Na grafikonu ispod je prikazao hipotetičko bogatstvo 5 investitora koji su imali različite strategije, a koje se akumuliralo tokom 20 godina, u periodu od 2001. do 2020. godine.   3  

Rezultati su neverovatni, evo objašnjenja.

1. Normalno je da Ana ima najbolje rezultate, jer je tokom 20 uzastopnih godina uspela da izabere najbolje vreme u godini da uloži 2000 USD, a konačan rezultat glasi 151391 USD akumuliranog bogatstva. Razumemo da je ova strategija u stvarnosti nemoguća, ali nam pomaže da bolje razumemo ostale rezultate. 2. Iznenađujući rezultat ima Andrej, koji je akumulirao $135471, odnosno SAMO 10% manje u poređenju sa Aninom neverovatno savršenom strategijom. Razlika je vrlo mala, s obzirom da je Andrej ulagao novac bez ikakve analize tržišta, odnosno svaki put na samom početku godine. 3. Kristinin stil, koji podrazumeva izdvajanje novca svakog meseca u godini, takođe je za posledicu imao veoma dobar rast tokom 20 godina. Ostvareni rezultat je veoma blizu Aninog i praktično je identičan rezultatu koji je ostvario Andrej, završavajući 20-godišnji period sa 134,856 dolara. 4. Četvrti učesnik, Alek, imao je najviše nesretnih investicionih trenutaka, nudi nam još jedno iznenađenje: njegov kumulativni učinak je za SAMO 10% manji u odnosu na Kristinu i nekoliko puta veći od rezultata Džorža, koji se odlučio da uopšte ne investira. 5. Kao što je već pomenuto, na kraju imamo Džordža, koji uopšte nije investirao u tržište kapitala. On je bio osoba koja je čekala najbolji trenutak, uverena da je taj trenutak svake godine vrlo blizu. Njegov najveći strah je bio da će investirati u lošem trenutku pa je na kraju uopšte nije ni investirao, već je novac držao na bankovnim računima i u niskorizičnim obveznicama. Ironično, da je svake godine investirao u najgorem mogućem trenutku, završio bi sa tri puta većim bogatsvom. Zaključak: nije bitan trenutak u kome ulažete, već je važan period ulaganja. Primer nam pokazuje da investitor koji ni ne pogleda grafikon, ne radi nikakvu investicionu analizu, ali je dosledan i sledi svoju strategiju, ima za samo 10% lošiji rezultat u odnosu na investitora koji zaista uspeva da svaki put izabere optimalan trenutak i tako svaki put tokom 20 godina. Studija je zaista impresivna s obzirom da je u navedenom periodu tržište prošlo kroz dve velike ekonomske krize. Međutim, pomenuta studija je mnogo kompleksnija u odnosu na izložene primere. Naime, ova poređenja su izvršena u dodatnih 76 različitih 20-godišnjih intervala. Bez obzira na odabrani period, rezultati su slični. U 66 od 76 intervala, rezultati su bili potpuno isti, što znači da je Ana sa najvećim porastom, a slede Andrej, Kristina, Alek i Džordž. Međutim, u pomenutih 10 intervala u kojima rezultati nisu bili potpuno isti, razlika je samo u tome šti su Andrej i Kristina zamenili mesta po visini prihoda. Rezultati za sve periode su dati u tabeli ispod.   5

Na kraju, šta Vama sve ovo znači?

Istorijski gledano, najbolja strategija jeste investiranje jednom godišnje, ili periodično „dopunjavanje“ portfolija svakog meseca. Ovakav pristup ima sledeće prednosti: - Sprečavanje odugovlačenja i odlaganja investicije jasnim pristupom; - Eliminacija emocionalnog naboja koji prati proces donošenja odluka. Posebno važno za investitore koji su prvi put na tržištu; - Nagon za analizom i traženjem najboljeg mogućeg trenutka se drži „van jednačine“. Iskušenje u vidu težnje da se predvidi promena tržišta u kratkom roku deo je strategija koje su retko uspešne.

Rezime

S obzirom na poteškoće predviđanja tržišta u kratkom roku, najrealnija strategija kojoj bi trebali pristupiti investitori na tržištu kapitala jeste ulaganje što je pre moguće. Čekanje na ulaganje je znatno skuplje u odnosu na ulaganje u nezgodnom trenutku. Dugoročno gledano, uvek je bolje ulagati u tržište kapitala, čak i u najgorim trenucima, nego ne ulagati uopšte. Na slici ispod je prikaz rezultat još jedne zanimljive studije. Reč je o ceni koju plaćaju ljudi koji čekaju da investiraju (preispitavanje odluke, odlaganje, razmišljanje, analize itd.). Studija obuhvata period od 30 godina.   4 Investitor koji čeka idealno vreme za ulaganje možda neće biti na tržištu kada indeks ili tržišni prosek ima jedan od svojih najboljih dana, odnosno kada tržište raste znatno više u odnosu na „normalan“ dan. Ako se za 30 godina dogodi da investitor koji čeka idealan trenutak za ulazak na tržište propusti 30 takvih dana tj. dana sa natprosečnim rastom, što je vrlo lako izvodljivo, prinos na kraju 30 godina pada za 83%!!!!! Normalno je da investitor koji je ostao na tržištu tokom čitavog perioda ima najveći prinos, u poređenju sa investitorom koji je periodično ulazio i izlazio sa tržišta. Zaključak: Ako propustite jedan od najboljih dana rasta tržišta, koji inače niko ne može predvideti, prinos značajno pada. Dakle, najispravniji pristup je da stalno budete prisutni na tržištu. Dva dodatna razloga zašto je pogrešno čekati idealan trenutak za ulaganje: - Niko ne može predvideti budućnost. Sva tržišta su nepredvidiva, teško je i gotovo nemoguće predvideti šta će tržište raditi u kratkom roku, i tako iz godine u godinu; - Radi se o emocionalnom roler-kosteru. Investitori su poznati po svojoj sklonosti da zatvore poziciju sa malim profitom, kako bi osigurali kakvu-takvu zaradu. Sa druge strane, ako uđu u zonu gubitka, poznati su po svojoj sklonosti da drže neprofitabilna ulaganja u nadi da će nadoknaditi pad, što se jako retko dešava. Prilikom izrade investicionog, važno je razumeti sledeće: može biti primamljivo čekati "najbolje vrijeme za ulaganje", posebno na nestabilnom tržištu. ALI, zapamtite cenu ili gubitak koji donosi čekanje. Čak i ljudi koji ulažu u najnepovoljnijim trenucima imaju znatno veći povraćaj u odnosu na ljude koji svoj novac drže kod kuće, u banci ili u obveznicama. Nadamo se da je ovaj članak jednom za svagda odgovorio na pitanje: "Kada je pravo vrijeme za ulaganje?" Tačan odgovor je "juče", tačnije pre 20 godina. Na kraju, dajemo vam još jednu važnu informaciju. Čak i kod najvećih tržišnih padova, prosečno vreme oporavka tržišta je iznosilo 1000 dana, odnosno oko 3 godine. Zato se ulaganja nazivaju dugoročnim i zahtevaju minimalni period ulaganja od 5 godina, po mogućnosti minimalno 10 godina. Dodatni materijali https://www.hartfordfunds.com/practice-management/client-conversations/managing-volatility/timing-the- market-is-impossible.html https://zoefin.com/learn/investors/market-timing-vs-time-in-the-market/ https://www.putnam.com/literature/pdf/II508-ec7166a52bb89b4621f3d2525199b64b.pdf https://www.schwab.com/learn/story/does-market-timing-work https://www.capitalgroup.com/individual/planning/investing-fundamentals/time-not-timing-is-what- matters.html https://www.putnam.com/literature/pdf/II508-ec7166a52bb89b4621f3d2525199b64b.pdf https://www.wellsfargo.com/investment-institute/sr-perils-time-volatile-markets/ https://www.cnbc.com/2021/03/24/this-chart-shows-why-investors-should-never-try-to-time-the-stock- market.html https://www.schwab.com/learn/story/does-market-timing-work https://www.investec.com/en_za/focus/investing/why-it-doesnt-pay-to-time-the-market.html https://zoefin.com/learn/investors/market-timing-vs-time-in-the-market/ https://www.hartfordfunds.com/practice-management/client-conversations/managing-volatility/timing-the- market-is-impossible.html https://www.investopedia.com/articles/stocks/08/passive-active-investing.asp

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică