Efekat poluge

U finansijskom svetu, poznavanje nekih važnih pojmova kao što je efekat poluge je od suštinskog značaja za ostvarivanje profita ili za sprečavanje nastanka značajnih gubitaka. U ovom kontekstu, poluga (leveridž, engl. leverage) se može smatrati magičnim alatom koji može da generiše značajne dobitke u relativno kratkom vremenskom periodu, ali istovremeno predstavlja i mač sa dve oštrice, jer može dovesti do dramatičnih gubitaka.U ovom članku ćemo pažljivo analizirati koncept upotrebe poluge i pokušati da objasnimo kako ona funkcioniše, koje su njene karakteristike i kako se primenjuje u praksi. Predstavićemo formulu za izračunavanje leveridža, kao i način upotrebe finansijskih instrumenata sa leveridžom, kao što su opcije i fjučersi. Biće reči o efikasnim strategijama za korišćenje leveridža u aktivnom trgovanju, kako da izaberemo optimalan nivo leveridža na osnovu naših ciljeva i preferencija, i na kraju, ali ne i najmanje važno, razmotrićemo rizike i koristi od trgovanja sa leveridžom.Ako osećate strast prema finansijskim tržištima ili ukoliko želite da saznate više o leveridžu i kako on može uticati na profitabilnost trgovanja,  na pravom ste mestu.

Sadržaj
Efekat poluge
1. Šta je leveridž i kako funkcioniše?
    Šta je leveridž i kako funkcioniše?
    Detaljno o funkcionisanju leveridža
    Uticaj poluge na potencijalne dobitke i gubitke
2. Karakteristike efekta finansijske poluge
3. Formula poluge i kako je primeniti
    Prezentacija formule leveridža
    Kako primeniti formulu za izračunavanje nivoa leveridža u finansijskoj transakciji?
4. Finansijski instrumenti sa leveridžom: pregled
    Objavljivanje finansijskih instrumenata sa leveridžom kao što su opcije i fjučers ugovori
    Generalne karakteristike i rizici svih finansijskih instrumenata
    Praktični primeri korišćenja ovih alata u trgovanju
5. Kako koristiti leveridž u aktivnom trgovanju?
    Efikasne strategije za korišćenje leveridža u aktivnom trgovanju
    Kako odabrati optimalan nivo poluge na osnovu vaših ciljeva i preferencija
    Saveti za upravljanje rizicima povezanim sa trgovanjem sa leveridžom
6. Rizici i koristi upotrebe finansijske poluge
    Analiza rizika i koristi od transakcija sa leveridžom
    Uzroci fluktuacije cena i njen uticaj

Efekat poluge

izvor fotografije: unsplash

U finansijskom svetu, poznavanje nekih važnih pojmova kao što je efekat poluge je od suštinskog značaja za ostvarivanje profita ili za sprečavanje nastanka značajnih gubitaka. U ovom kontekstu, poluga (leveridž, engl. leverage) se može smatrati magičnim alatom koji može da generiše značajne dobitke u relativno kratkom vremenskom periodu, ali istovremeno predstavlja i mač sa dve oštrice, jer može dovesti do dramatičnih gubitaka.
U ovom članku ćemo pažljivo analizirati koncept upotrebe poluge i pokušati da objasnimo kako ona funkcioniše, koje su njene karakteristike i kako se primenjuje u praksi. Predstavićemo formulu za izračunavanje leveridža, kao i način upotrebe finansijskih instrumenata sa leveridžom, kao što su opcije i fjučersi. Biće reči o efikasnim strategijama za korišćenje leveridža u aktivnom trgovanju, kako da izaberemo optimalan nivo leveridža na osnovu naših ciljeva i preferencija, i na kraju, ali ne i najmanje važno, razmotrićemo rizike i koristi od trgovanja sa leveridžom.
Ako osećate strast prema finansijskim tržištima ili ukoliko želite da saznate više o leveridžu i kako on može uticati na profitabilnost trgovanja,  na pravom ste mestu.

1. Šta je leveridž i kako funkcioniše?

Izvor fotografije: unsplash

Ako ste trejder, možete koristiti berzansku polugu da biste trgovali do 1000 puta većim iznosima od vašeg kapitala. U osnovi, to znači da možete trgovati sa mnogo većim iznosom nego što imate na raspolaganju, što vam omogućava da pristupite tržištima koja vam inače ne bi bila dostupna. Zaista, ova finansijska poluga može biti privlačan način za ostvarivanje značajnog profita, ali morate odmah na početku razumeti da postoji visok rizik povezan sa upotrebom kreditne poluge. Zato je važno biti svestan rizika i voditi računa o upravljanju rizikom na odgovarajući način.

Ali šta je leveridž i kako funkcioniše?

Leveridž je strategija koju koriste investitori i trejderi da bi mogli da ostvare pristup tržištima i finansijskim instrumentima čija je nominalna vrednost daleko veća od kapitala koji poseduju. U osnovi, korišćenjem leveridža, investitor može da trguje sa većim obimom nego što bi bilo moguće bez upotrebe ove strategije.

Detaljnije o tome kako funkcioniše leveridž
Izvor fotografije: unsplash

Leveridž u praksi znači da možete kontrolisati mnogo veću poziciju na tržištu u odnosu na kapital koji imate na raspolaganju. Umesto da deponujete ceo iznos za finansiranje transakcije, možete „dobiti kredit“ (upotrebom leveridža tj. kreditne poluge) od brokera, što vam omogućava da otvorite mnogo veće pozicije nego što biste inače mogli.
Uzmimo primer: želite da kupite 10.000 akcija po ceni od 10 dolara po akciji, što bi bila ukupna vrednost od 100.000 dolara. Sa polugom od 1:10, potrebno vam je samo 10.000 dolara kapitala i brokerski kredit od 90.000 dolara da biste otvorili istu poziciju. Na ovaj način možete zaraditi više, ali morate imati na umu da efekat poluge može da funkcioniše i obrnuto, odnosno može dovesti do velikih gubitaka ako se ne koristi oprezno i ako pravilno ne procenite rizike. Drugim rečima, transakcija se u krajnjem slučaju prekida onog trenutka kada je vaše učešće zbog nepovoljnog tržišnog kretanja svedeno na nulu. O tzv. zatvaranju pozicije i pravilne zaštite kapitala biće reči kasnije.

Uticaj na potencijalne dobitke i gubitke
Izvor fotografije: unsplash

Prilikom trgovanja nafinansijskim tržištima jako je važno da budete svesni činjenice da koristite kreditnu polugu.
Na primer, ako koristite polugu u razmeri 1:100, moći ćete da kontrolišete poziciju mnogo veću od vašeg sopstvenog kapitala, što može povećati vaše dobitke, ali i gubitke. Važno je napomenuti da korišćenje leveridža zahteva pravilno upravljanje rizikom. To znači da prilikom svake trgovinske operacije morate da postavite jasnu granicu gubitka koji ste spremni da prihvatite, kao i da imate dobro definisan plan trgovanja kako biste minimizirali rizik od gubitka i maksimizirali potencijalni profit.
Takođe, treba da budete svesni da trgovanje leveridžom može biti nepredvidivo i može postojati veliki rizik od gubitka zbog fluktuacija na tržištu, geopolitičkih vesti i drugih neočekivanih događaja. Stoga je važno biti spreman za svaku situaciju i upravljati rizikom na odgovarajući način.
Ako gubici premašuju kapital, broker može primeniti tzv. Margin Call, što znači da ćete morati da finansirate svoju poziciju dodatnim novcem ili jednostavno da zatvorite poziciju. Kapital kojim vas je broker kreditirao ostaje netaknut, dok se vaše učešće u operaciji praktično istopilo. Takođe, treba da imate na umu da korišćenje prevelike poluge može biti skupo i ograničiti vašu mogućnost trgovanja, jer broker može smanjiti vaš nivo marže i tako vas ograničiti u pogledu mogućnosti otvaranja pozicija.
Da biste maksimizirali potencijalni profit i minimizirali rizik od gubitka, važno je odgovorno koristiti leveridž i upravljate rizikom na odgovarajući način. Samo tako ćete biti spremni za svaku situaciju i moći ćete da iskoristite prednosti trgovanja na efikasan način.

2. Karakteristike efekta finansijske poluge
Izvor fotografije: unsplash

Svaki investitor želi da maksimizira svoj profit i u nekom trenutku će naići na mogućnost ili čak primeniti leveridž. Evo karakteristika finansijske poluge koje treba da znate:
•    Omogućava vam lakši pristup nepristupačnim tržištima;
•    Uvećava potencijalni dobitak/gubitak;
•    Pruža priliku da trgujete sa više kapitala u poređenju sa vašim sopstvenim;
•    Ako gubici premašuju sopstveni kapital trejdera, broker može primeniti Margin Call, što znači da u nastavku operacije trejder mora da finansira svoju tekuću poziciju dodatnim novcem ili da zatvori poziciju;
•    Neki brokeri mogu imati bolje uslove za upotrebu kreditne poluge od drugih;
•    Korišćenje leveridža može biti skupo, jer brokeri naplaćuju naknadu za finansiranje otvaranja pozicije;
•    Kreditna poluga zahteva pažljivo upravljanje rizikom;
S obzirom na ove karakteristike leveridža, važno je pažljivo analizirati svoju finansijsku snagu i biti svestan rizika povezanih sa ovom vrstom trgovanja.

3. Formula poluge i kako je primeniti
Izvor fotografije: unsplash

Formula za obračunavanje poluge (leveridža) je od suštinskog značaja za vaše trgovanje jer vam daje jasnu predstavu o tome koliko dodatnog kapitala vam je potrebno da biste realizovali svoju plan trgovanja. Ove informacije mogu biti ključne za vaše trgovačke odluke i upravljanje rizikom. Takođe, izračunavanjem leveridža možete videti sa koliko maksimalno kapitala možete trgovati, ali i sa kolikim rizikom. Važno je znati nivo rizika koji preuzimate na sebe i upravljati njime na odgovarajući način.
Takođe, leveridž i njegova formula mogu biti korisni za upoređivanje različitih instrumenata, kao i za pravilno donošenje odluka o nivou leveridža koji želite primenite u svom trgovanju. Više puta ponovljeno u ovom tekstu, ali ne bez razloga: važno je imati na umu nivo leveridža koji koristite, jer to može uticati na vaše profite i gubitke u velikoj meri.

Prezentacija formule leveridža

Izvor fotografije: unsplash

Izračunavanje kreditne poluge može biti veoma korisno za vas ukoliko trgujete finansijskim instrumentima koji podrazumevaju tzv. trgovinu na margini.
Formula je jednostavna i zasniva se na odnosu ukupne vrednosti pozicije i uloženog kapitala od strane trejdera/investitora:

Leveridž = ukupna vrednost pozicije / kapital

Ova formula se može primeniti za izračunavanje leveridža u različitim situacijama trgovanja i pomoći vam da razumete koliko se pozajmljenog kapitala koristi za proširenje vaše pozicije. Važno je da ove informacije uzmete u obzir prilikom donošenja odluka o trgovanju i pravilno upravljate rizicima koji su uključeni.

Kako primeniti formulu za izračunavanje nivoa leveridža u finansijskoj transakciji?

Izvor fotografije: unsplash

Ako želite da saznate nivo leveridža u finansijskoj transakciji, možete koristiti sledeću jednostavnu formulu: ukupnu vrednost transakcije, uključujući povezane troškove podelite sa sopstvenim kapitalom koji se koristi za transakciju.
 Na primer, recimo da želite da kupite 100 akcija po ceni od 50 dolara po akciji, pri čemu je naknada za trgovanje je 10 dolara. Ulažete 5000 USD u ovu trgovinu i ukupna vrednost trgovine je 5010 USD. Poluga se može izračunati na sledeći način:

Leveridž = Ukupna vrednost transakcije / Kapital koji se koristi za transakciju

U našem slučaju, leveridž = $5010 / $5000 = 1,002.

Rezultat pokazuje da je transakcija uglavnom finansirana iz kapitala trejdera, bez korišćenja značajnog kredita od brokera ili iz drugih izvora. Međutim, ovaj procenat može varirati u zavisnosti od finansijskog instrumenta kojim se trguje i nivoa korišćenog leveridža. Važno je imati na umu ove detalje pre donošenja odluke o trgovanju.

4. Finansijski instrumenti sa leveridžom: pregled

Izvor fotografije: unsplash

Postoji nekoliko finansijskih instrumenata sa leveridžom kojima se može trgovati. Neki od najpopularnijih instrumenata sa leveridžom su:
•    Ugovori za razliku (CFD) – Ovo su finansijski instrumenti koji omogućavaju investitorima da trguju kretanjem cena širokog spektra osnovnih instrumenata kao što su akcije, indeksi, valute i roba. Trgovina CFD instrumentima uz pomoć kreditne poluge (leveridža) omogućava investitorima da kontrolišu (otvaraju i zatvaraju) pozicije koje su mnogo veće, odnosno podrazumevaju učešće mnogo većeg kapitala u odnosu na njihov sopstveni koji su tom prilikom uložili.
•    Forex (trgovanje valutama) - Forex je globalno tržište za trgovinu valutama. Investitori mogu koristiti leveridž da kontrolišu pozicije veće od njihovog uloženog kapitala, što omogućava ostvarivanje značajanog potencijalnog profita.
•    Fjučersi – Fjučersi su standardizovani ugovori koji omogućavaju investitorima da trguju osnovnom imovinom po određenoj ceni i datumu u budućnosti. Leveridž se može koristiti za kontrolu pozicija koje su veće od uloženog kapitala.
•    Opcije (binarne opcije i tradicionalne opcije) – Opcije su finansijski instrumenti koji investitorima daju pravo, ali ne i obavezu, da kupe ili prodaju osnovno sredstvo po određenoj ceni i na određeni datum u budućnosti. Leveridž se može koristiti za kontrolu pozicija koje su veće od uloženog kapitala.

Objavljivanje finansijskih instrumenata sa leveridžom kao što su opcije i fjučers ugovori

Izvor fotografije: unsplash

Opcije i fjučersi su dva od najčešće korišćenih finansijskih instrumenata sa leveridžom. Opcije su ugovori koji vlasnicima daju pravo, ali ne i obavezu, da kupe ili prodaju imovinu po utvrđenoj ceni u određenom vremenskom okviru. Postoje dve vrste opcija: call opcije i put opcije. Call opcije daju vlasniku pravo da kupi sredstvo po utvrđenoj ceni, dok put opcije daju vlasniku pravo da proda sredstvo po utvrđenoj ceni. Opcije se mogu trgovati uz pomoć poluge, što omogućava trgovcima da kontrolišu pozicije veće od njihovog kapitala.
Fjučers ugovori su ugovori koji obavezuju kupca da kupi sredstvo po utvrđenoj ceni u određenom trenutku u budućnosti, a prodavca da proda to sredstvo po toj ceni. Fjučers ugovori se koriste za zaštitu od rizika od fluktuacija u ceni osnovne imovine. Fjučers ugovorima se takođe može trgovati uz upotrebu kreditne poluge.

Karakteristike i rizici finansijskih instrumenata

Izvor fotografije: unsplash

Evo osnovnih karakteristika i uobičajenih rizika za svaki finansijski instrument ponaosob kojim se obično trguje uz pomoć leveridža. Krenućemo redom.

Opcije

Karakteristike:
•    Opcije daju vlasniku pravo, ali ne i obavezu, da kupi ili proda imovinu po utvrđenoj ceni u određenom vremenskom okviru.
•    Postoje dve vrste opcija: call opcije i put opcije.
•    Opcijama se može trgovati uz pomoć poluge, što omogućava trejderima da kontrolišu pozicije veće od njihovog kapitala.
•    Opcije se mogu koristiti za zaštitu od rizika od fluktuacija u ceni osnovne imovine.

Rizici:
•    Opcije su složeni alati i trejderima početnicima može biti teško da ih razumeju.
•    Trgovanje opcijama uključuje visok stepen rizika i može dovesti do značajnih gubitaka, posebno ako se njime ne upravlja pravilno.
•    Opcije imaju ograničeno vreme isteka, što može dovesti do gubitka vrednosti tokom vremena.
•    Na opcije mogu uticati volatilnost tržišta, promene kamatnih stopa i drugi ekonomski faktori.

Fjučers ugovori

Karakteristike:
•    Fjučers ugovori obavezuju kupca da kupi sredstvo po utvrđenoj ceni u određenom trenutku u budućnosti, a prodavca da proda tu imovinu po toj ceni.
•    Fjučers ugovori se koriste za zaštitu od rizika od fluktuacija u ceni osnovne imovine.
•    Fjučersima se može trgovati uz pomoć poluge, što omogućava trejderima da kontrolišu pozicije veće od njihovog kapitala.

Rizici:
•    Trgovanje fjučersima uključuje visok stepen rizika i može dovesti do značajnih gubitaka, posebno ako se njime ne upravlja pravilno.
•    Na fjučers ugovore mogu uticati nestabilnost tržišta, promene kamatnih stopa i drugi ekonomski faktori.
•    Fjučers ugovori uključuju ugovorne obaveze, što znači da postoji rizik od neizvršenja obaveza.
•    Fjučers ugovori imaju datum isteka, što može dovesti do gubitka vrednosti tokom vremena.

Praktični primeri korišćenja ovih alata u trgovanju

Izvor fotografije: unsplash

Sada ćemo dati primere za svaki od gore navedenih alata.

Primeri za opcije

Recimo da ste kupili akcije kompanije i želite da budete sigurni da nećete izgubiti novac ako cene padnu. Možete kupiti put opcije da biste se zaštitili.
Ove opcije će vam omogućiti da prodate akcije po višoj ceni od trenutne tržišne cene ako cene padnu. Tako ćete dobiti profit od prodaje opcija, što će nadoknaditi gubitak od posedovanja akcija. To je kao da stavite štit oko svoje investicije.

Primeri za fjučers ugovore

Evo primera kako se fjučers ugovori mogu koristiti u trgovanju. Recimo da ste zainteresovani za špekulacije na tržištu nafte.
Možete kupiti fjučers ugovor koji vam omogućava da kupite sirovu naftu po određenoj ceni u određenom vremenskom periodu. Ako cena nafte poraste, možete prodati fjučers ugovor i profitirati od razlike u ceni. Ali ako cena padne, izgubićete novac. Važno je imati na umu rizike kada trgujete na ovaj način.

Primeri za CFD

CFD-ovi su popularan alat za trgovanje i mogu vam pomoći da zaradite od kretanja cena akcija ili roba bez posedovanja imovine. Recimo da želite da spekulišete sa cenom akcija neke kompanije, ali ne želite da direktno posedujete akcije. U ovom slučaju, možete kupiti CFD, koji vam omogućava da profitirate od kretanja cena dotične akcije. Ako cena akcije poraste, možete prodati CFD da biste profitirali od razlike u ceni. U suprotnom, ako cena akcija padne, možete pretrpeti gubitke. CFD-ovi su pristupačan i lak način za špekulativnu trgovinu, ali morate imati na umu da oni uključuju visok nivo rizika.

5. Kako koristiti leveridž u aktivnom trgovanju?

Izvor fotografije: unsplash

Treba imati na umu da korišćenje leveridža u aktivnom trgovanju ima svojih prednosti kao i mane. Kao rezultat toga, da biste aktivno trgovali sa leveridžom, potrebno je da uzmete u obzir niz aspekata kao što su: razumevanje povezanih rizika, izbor odgovarajućeg nivoa leveridža, upravljanje rizicima i konsultovanje specijaliste. Osim ovih mera, da biste mogli efikasno da trgujete, čak i ako imate potrebno znanje o trgovanju sa leveridžom, dobro je da nastavite sa učenjem.
Stalno učite i prilagođavajte se promenama i razvoju tržišta. Uvek morate biti informisani ne samo o finansijskim tržištima već i o finansijskim instrumentima koje možete da koristite.

Efikasne strategije za korišćenje leveridža u aktivnom trgovanju

Izvor fotografije: unsplash

Da biste mogli efikasno da trgujete koristeći leveridž, možete pristupiti nizu strategija kao što su:
•    Ograničavanje rizika: Koristite odgovarajući nivo leveridža, koristite stop loss i jasno definišite vaš budžet za trgovanje, kao i ciljani dobitak i prihvatljiv gubitak za svaku trgovinsku operaciju ponaosob. Ovo može pomoći u ograničavanju rizika i korišćenju poluge na kontrolisan način.
•    Diverzifikacija portfolija: Diverzifikujte svoj portfolio. Može pomoći u smanjenju rizika ulaganjem u širok spektar sredstava i finansijskih instrumenata. Takođe, na taj način možete smanjiti uticaj tržišnih fluktuacija na vaš portfolio.
•    Korišćenje tehničke i fundamentalne analize: Korišćenje tehničke i fundamentalne analize može pomoći u identifikaciji prilika za trgovanje i donošenju odluka zasnovanih na dobrim i potpunim informacijama. Pored toga, možete koristiti tehničke indikatore i trgovačke signale koji će vam pomoći da odredite pravo vreme za ulazak i izlazak iz pozicije.
•    Stalno praćenje tržišta: Stalno praćenje tržišta može pomoći da se identifikuju tržišni trendovi i promene. Ovo može biti korisno u donošenju odluka i prilagođavanju vaše strategije u skladu sa razvojem tržišta.
•    Kontinuirano učenje: Neprekidno učenje i prilagođavanje promenama na tržištu i razvojnim strategijama trgovanja mogu vam pomoći da povećate uspeh u aktivnom trgovanju i efikasno iskoristite sve prednosti upotrebe kreditne poluge.

Kako odabrati optimalan nivo poluge na osnovu vaših ciljeva i preferencija

Izvor fotografije: unsplah

Da biste izabrali pravi nivo poluge za trgovanje, morate uzeti u obzir svoje lične preferencije i ciljeve. Ako tek počinjete da trgujete, dobra je ideja da počnete sa nižim leveridžom i povećavate ga vremenom kako stičete sve više iskustva. Takođe, morate da razmislite o tome koliki ste rizik spremni da preuzmete. Rizici rastu eksponencijalno sa visinom leveridža. Morate da prilagodite svoju strategiju trgovanja i nivo leveridža u skladu sa vašim stilom trgovanja i finansijskim ciljevima. Određeni finansijski instrumenti, kao što je trgovina valutama, mogu zahtevati veću polugu da bi ostvarili značajan profit. Ako želite da ostvarite veliki profit, odabir višeg nivoa poluge mora biti adekvatan.

Saveti za upravljanje rizicima povezanim sa trgovanjem sa leveridžom

Izvor fotografije: unsplash

Pre nego što počnete da trgujete, preporučljivo je da se što bolje razumeju efekti rizika koje korišćenje leveridža može da proizvede. Takođe, već smo više puta naveli da možete izgubiti uloženi kapital, posebno ako ne koristite leveridž pravilno. Dodeljivanje budžeta za trgovanje je korisna navika koja će vam pomoći da ne rizikujete više nego što možete da priuštite. Nemojte se fokusirati na jedan finansijski instrument i pokušajte da diversifikujete svoj portfolio što je više moguće.

 U teoriji može zvučati dovoljno lako trgovati koristeći leveridž, ali posebno dok ste na početku, važno je obratiti se profesionalcima. U međuvremenu, neka vam cilj bude da postanete majstor raznih stilova trgovanja, stalno obogaćujući svoje znanje. Postoje kursevi ulaganja na berzi koje možete pohađati, grupe ili stranice društvenih medija na kojima se možete konsultovati sa profesionalnim trgovcima ili naučiti iz njihovog iskustva.

6. Rizici i koristi finansijske poluge

Izvor fotografije: unsplah

Leveridž može imati značajan uticaj na rizike povezane sa finansijskim transakcijama, a ovi rizici se obično povećavaju kako se visina upotrebljene poluge povećava. Među najvažnijim rizicima sa kojima se možete suočiti su povećanje gubitaka, smanjenje nivoa marže, volatilnost tržišta, rizik likvidnosti ili nedostatak kontrole.

Analiza rizika i koristi od transakcija sa leveridžom

Izvor fotografije: unsplash

Trgovanje sa leveridžom ima i prednosti i povezane rizike. Dok upotreba poluge može povećati potencijalni profit, takođe može povećati rizik od gubitka. Kao rezultat toga, dobro je analizirati rizike, kao i koristi koje nudi ova vrsta trgovanja. Među najvažnijim pogodnostima koje leveridž nudi je mogućnost povećanja zarade, lakši pristup različitim tržištima, ali i smanjenje potrebnog kapitala. S druge strane, postoje i određeni povezani rizici kao što su mogućnost nastanka velikih gubitaka i stvaranje dodatnih finansijskih obaveza.

Uzroci fluktuacije cena i njihov uticaj

Izvor fotografije: unsplash

Fluktuacije cena imovine mogu biti uzrokovane raznim faktorima, uključujući ekonomske i političke događaje, promene u ponudi i potražnji, tehnološki razvoj i promene u makroekonomskim uslovima.
Ove fluktuacije cena mogu imati značajan uticaj na investitore i trejdere. Kada se cene kreću u njihovu korist, oni mogu da ostvare značajan profit, ali kada se cene kreću protiv njih, mogu da pretrpe značajne gubitke.
Korišćenje leveridža može pojačati ove poseldice fluktuacije cena i povećati rizik od gubitaka za investitore i trejdere. Dok poluga može biti korisna kada se cene kreću u njihovu korist, može dovesti do značajnih gubitaka kada se cene kreću protiv njih.
Ako želite da aktivno trgujete i koristite leveridž, morate biti veoma pažljivi i u potpunosti razumeti rizike i koristi povezane sa upotrebom poluge kod konkretnog finansijskog instrumenta. Počnite tako što ćete naučiti kako leveridž funkcioniše i kod kojih se  finansijskih instrumenata najviše koristi. Zatim, izaberite odgovarajući nivo poluge koji odgovara vašem iskustvu i toleranciji na rizik.
Ne zaboravite da koristite stop-loss i da upravljate rizikom na odgovarajući način tako što ćete dodeliti budžet za trgovanje i postaviti ciljeve za profit i definisati maksimalni gubitak za svaku trgovinsku operaciju. Učite kontinuirano i konsultujte stručnjaka pre nego što trgujete sa leveridžom.  Imajte na umu da iako leveridž može biti koristan, uvek postoje rizici i morate biti spremni da njima pravilno upravljate kako biste izbegli velike gubitke.

U finansijskom svetu, poznavanje nekih važnih pojmova kao što je efekat poluge je od suštinskog značaja za ostvarivanje profita ili za sprečavanje nastanka značajnih gubitaka. U ovom kontekstu, poluga (leveridž, engl. leverage) se može smatrati magičnim alatom koji može da generiše značajne dobitke u relativno kratkom vremenskom periodu, ali istovremeno predstavlja i mač sa dve oštrice, jer može dovesti do dramatičnih gubitaka.U ovom članku ćemo pažljivo analizirati koncept upotrebe poluge i pokušati da objasnimo kako ona funkcioniše, koje su njene karakteristike i kako se primenjuje u praksi. Predstavićemo formulu za izračunavanje leveridža, kao i način upotrebe finansijskih instrumenata sa leveridžom, kao što su opcije i fjučersi. Biće reči o efikasnim strategijama za korišćenje leveridža u aktivnom trgovanju, kako da izaberemo optimalan nivo leveridža na osnovu naših ciljeva i preferencija, i na kraju, ali ne i najmanje važno, razmotrićemo rizike i koristi od trgovanja sa leveridžom.Ako osećate strast prema finansijskim tržištima ili ukoliko želite da saznate više o leveridžu i kako on može uticati na profitabilnost trgovanja,  na pravom ste mestu.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică