Dow Jones indeks [DJI30]: Kompletan vodič za početnike

Sadržaj 1. Šta je Dow Jones indeks? Definicija 2. Evolucija Dow Jones indeksa u poslednjih 10 godina 3. Lista kompanija koje ulaze u sastav Dow Jones indeksa akcija 4. Kako trgovati ili investirati u Dow Jones indekse? 4.1 Trgovina i investicija u Dow Jones 30 4.2 Faktori koji utiču na vrednost Dow Jones indeksa 4.3 Usavršite svoje DJI30 stratege trgovanja 4.4 Stilovi trgovanja Dow Jones indeksom 4.5 Primer stratege trgovanja 4.5 Najbolje vreme za trgovanje Dow Jones indeksom 5. Šta da radimo ako Dow Jones padne? 6. Možemo li upisati svoju kompaniju u Dow Jones indeks? 7. Razlika između Dow i Dow fjučersa Dow Jones indeks je jedan od najpoznatijih indeksa na svetu i u njega ulaze akcije najvećih kompanija koje se kotiraju na NYSE i NASDAQ-u. Po logici stvari, rast indeksa bi trebala biti dobra stvar koja izaziva radost, dok bi pad značio suprotno. Da li je to uvek tako? Šta je Dow Jones indeks, kako se može koristiti u trgovanju i da li možete „ uključiti“ svoju kompaniju u Dow Jones indeks? Koji su glavni faktori koji izazivaju promene cene ovog indeksa? Ovo su samo neka od pitanja o Dow Jones indeksu če ćete odgovore saznati u ovom tekstu. Kao i kod bilo kog drugog finansijskog instrumenta, u ovom slučaju indeksa, pre nego što se započne sa ulaganjem i pre nego što se uopšte izabere adekvatna strategija trgovanja, potrebno je prikupiti što više informacija što više relevantnih informacija. Kada je Dow Jones u pitanju, u određenim situacijama on može predstavljati najbolji izbor za ulaganje finansijskih sredstava, dok u drugim slučajevima mogu biti prikladne neke druge vrste investiranja. Ako ste zainteresirani za trgovanje pomoću Dow Jones indeksa, u ovom praktičnom vodiču možete pronaći osnovne informace o pravilnoj trgovini DJ indeksima, objašnjeno korak po korak.

1. Šta je Dow Jones indeks? Definicija

2 Izvor: Pixabay Kada govorimo o indeksu Dow Jones Industrial Average, moramo odmah na početku istaći da je to indeks koji se ponderiše po ceni 30 najsnažnijih akcija (deonica) na američkom tržištu kojima se slobodno trguje. U teoriji, ove akcije bi trebale biti reprezentativne za celokupno tržište kapitala. Investitori rade koriste indekse za praćenje tržišta i ostvarivanje boljeg uvida u dešavanja na berzi u odnosu na praćenje kretanja vrednosti akcija ponaosob. Dow Jones indeks je uveden u upotrebu 26. maja 1896. godine i njegov tvorac je Charles H. Dow po kome je i dobio ime. Dow je kreator prvog alata za tehničku analizu - čuvene Dow teore. Bio je i osnivač kompane Dow Jones & Company, osnovane 1882 godine. Inače, originalni Dow indeks datira iz 1884. godine i sastojao se od akcija 11 transportnih preduzeća, devet železničkih i dva poštanska (Pacific Mail Steamship Company i Western Union). Ubrzo je preimenovan u preimenovan u Dow Jones Rail Average i to ime nosi sve do 1970. godine, kada konačno postaje Dow Jones Transportation Average. Danas u DJTA ulazi 20 najvećih američkih transportnih kompanija, među kojima su i FedEx, American Airlines, Delta Airlines, UPS, Union Pacific itd. Dow Jones je jedan od najstarijih, najznačajnijih i najpopularnijih indeksa na globalnom tržištu. Najkraće rečeno, investitori i stručnjaci za masovne mede ga smatraju opštim sažetkom performansi berzi kapitala u SAD.

2. Evolucija Dow Jones indeksa u poslednjih 10 godina

3 Izvor: Pixabay Ako pratite performanse Dow Jones indeksa u poslednjih nekoliko godina, lako možete pomisliti da je berza najbolje mesto za trgovanje i investiranje. Međutim, ako malo bolje pogledate, videćete da postoje segmenti tržišta kapitala koji su još više porasli. Dow Jones Average je indeks s ponderisanim cenama i to znači da akcije Dow Jones 30 s najvišim cenama teže da imaju nesrazmerni uticaj na vrednost indeksa. Da bismo razumeli kako se Dow Jones kretao u proteklih deset godina, pogledajmo sledeći grafikon: 4 Izvor: goldring.ro Nakon jednostavne računice, videćemo da bi ulaganje u ovaj indeks pre deset godina na 1000 USD donelo 1050 USD profita, odnosno ostvaren je rast od preko 105%. Za poslednjih pet godina to bi značilo 60,49%, ili 604 dolara zarade.

3. Lista kompanija koje ulaze u sastav Dow Jones indeksa akcija

5 Izvor: Pixabay Trenutno se na listi kompanija koje ulaze u Dow Jones berzanski indeks nalazi sledećih 30 kompanija: American Express, IBM, Boeing, The Travelers, Johnson&Johnson, Chevron Corp, Cisco Systems, JP Morgan Chase, HoneyWell , Visa, WalMart, Apple, Walt Disney, Verizon, McDonald's, Merck & Co, 3M Company, Caterpillar, Goldman Sachs, Coca Cola, United Health Group, WalGreens Boots Alliance, Salesforce.com, Dow Inc., Intel Corp, Amgen, Procter & Gamble, Nike, The Home Depot, Microsoft. S obzirom da je kompanija Apple 31. augusta 2020. godine izvršila podelu deoinca u odnosu 4:1, uticaj deonica tehnoloških kompanija je značajno smanjen. Pored Epla, indeks su napustile i Exxon Mobil, Pfizer i Raytheon Technologies, ustupivši svoja mesta kompanijama Salesforce.com, Amgen i Honeywell.

4. Kako investirati u Dow Jones indekse?

6 Izvor: Pixabay Dow Jones indeks nudi visok stepen likvidnosti kao odgovor na volatilnost američkog tržišta. S obzirom da se trguje "korpom" američkih deonica, stoga postoji zaštita od skokovitih promena cene akcija jedne kompanije. Sa druge strane, investiranje u DJ za posledicu ima širenje izloženosti američkom tržištu kapitala. Kada je u pitanju Dow Jones indeks, postoje tri glavna načina trgovanja i svaki od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Potrebno je da izaberete onaj način koji najviše odgovara vašem stilu trgovanja. Načini izlaganja DJ indeksu su: - direktno trgovanje Dow Jones indeksom - trgovanje ili ulaganje u Dow Jones ETF-ove - trgovanje ili ulaganje u akcije na Dow Jones indeksu 4.1. Trgovina i investicija u Dow Jones 30 7 Ako ste spremni za trgovinu koristeći Dow Jones 30, onda treba da preduzmete sledeće korake: - otvorite račun na platformi za trgovanje; - saznate šta pokreće cenu Dow Jones indeksa; - usavršite svoje strategije trgovanja Dow Jones indeksom; - saznate koje su komponente indeksa; - saznae kako se izračunava indeks i koliki je cenovni ponder; - saznate vreme trajanja sesije za trgovinu Dow Jones-om. Iako se na prvi pogled čini da je neophodno puno znanja kako biste trgovali DJ indeksom, treba napomenuti da su ovi koraci važni u izgradnji osnovne baze znanja, u slučaju da ona ne postoji. Kao i u svakoj drugoj oblasti rada, iskustvo se stiče učenjem i primenom naučenog. 4.2. Faktori koji utiču na vrednost Dow Jones indeksa 8 Za osvarivanje profita u trgovini Dow Jones indeksom potrebno je otvarati i zatvarati pozicije u pravom trenutku, a preduslov za tako nešto je da znate koji su najznačajniji faktori koji utiču na njegovu cenu. Evo nekoliko najvažnijih faktora: - snaga dolara - jak dolar često znači da će indeks rasti, dok je slab dolar obično praćen padom vrednosti indeksa; - pojedinačno kretanje cena akcija kompanija koje ulaze u Dow Jones indeks - indeks čine kompanije sa Njujorške i NASDAQ berze sa najvećom pojedinačnom cenom akcija; - Izveštaji o ostvarenom profitu - kao i kod običnih akcija, izveštaji o zaradi će uticati na indeks; - ekonomski događaji – koji se ne odnose samo na kompanije koje čine indeks, već ovde spada širi spektar faktora, uključujući i makroekonomske; - vesti - kao što makroekonomski faktori utiču na indeks, tako utiču i novinski članci, gde posebnu težinu imaju najave o potezima centralne banke, o planiranim promenama u fiskalnoj politici, tu su i izveštaji o važnim događaijma itd. 4.3. Usavršite svoje DJI30 strategije trgovanja 9 Postoji niz različitih strategija koje možete primeniti kako biste svoje trgovanje učinili još uspešnijim. Prvo, važno je odabrati odgovarajući stil trgovanja Dow Jones indeksom. Zatim, važno je pravilno tumačiti dnevne i nedeljne grafikone (japanske sveće) koji će vam pomoći da naučite ritmove tržišta i steknete predstavu o tome šta indeks može učiniti u budućnosti. Još jedan važan aspekt su signali za ulazak na tržište. Kada budete znali kako da prepoznate signale i potvrdite trendove, znaćete da li je idealno vreme za kupovinu ili prodaju. 4.4. Stilovi trgovanja Dow Jones indeksom 10 Izvor: Unsplash Dow Jones 30 je berzanski indeks koji je pogodan za sve vrste trgovanja: skalpiranje, unutardnevno trgovanje i swing trgovanje. - Skalpiranje i dnevno trgovanje CFD indeksom DJI30 – za trejdere koji žele da dođu do profita u najkraćem mogućem roku, skalpiranje i dnevno trgovanje predstavljaju stilove koji podrazumevaju rad na kratkim vremenskim intervalima. Naravno, takav pristup može imati svoje prednosti i nedostatke. - Swing trgovanje sa CFD Dow Jones indeksima - za one koji imaju posao sa punim radnim vremenom ili žele da imaju mirniju i pažljivije planiranu aktivnost na tržištu, strategija swing trgovanja može biti dobar izbor. Swing trejder će provoditi manje vremena pred ekranima, jer je osnovna ideja ove strategije pronalaženje prikladnih prilika za trgovanje u velikim vremenskim intervalima. Kako ne biste rizikovali svoj kapital, preporučljivo je prvo koristiti demo račun. 4.5. Primeri 11 Izvor: Unsplash Kupovina. Trejder otvara poziciju buy na 27.200 poena i zatvara je na 27.250 poena. Ostvareni rezultat glasi: 50 x 0,90 evra = 45 evra profita. Prodaja. Trejder otvara poziciju sell na 27.100 poena, a zatvara je na 27.000 poena. Rezultat glasi: 100 x 0,90 evra = 90 evra profita. Važno je napomenuti da je vrednost jednog pipa zasnovana na broju lotova kojima se trguje na DJI 30 CFD grafikonu. Dakle: - 0,1 lot = 0,09 evra po pipu; - 1 lot ≅ 0,90 evra po pipu; - 10 lotova ≅ 9 eura po pipu ; 4.6. Najbolje vreme za trgovanje Dow Jones indeksom 12 Izvor: Pixabay Da biste mogli trgovati Dow Jones indeksom potrebno je poštovati raspored trgovanja. Američka sesija se otvara u 09.30 i zatvara u 16.00 časova po lokalnom vremenu (Eastern Time ET). Nakon početka američke sesije azijska tržišta su već dva sata zatvorena, ali u Evropi je još dan i trgovačka sesija još nije zatvorena i upravo je tada najveća aktivnost na tržištu. Nakon zatvaranja američke sesije, tržišta miruju sve do otvaranja azijskih tržišta. Međutim, da biste uspešno trgovali, potrebno je uzeti u obzir i ekonomske vesti iz SAD, jer one mogu uticati na kotaciju DJI 30 Indeksa. Iz ovog razloga, mnogi trejderi koriste makroekonomski kalendar u pripremi operacija, što im omogućava da obrate pažnju na važne događaje. Ovakve vesti mogu biti veliki pokretači tržišnih kretanja.

5. Šta da radimo ako Dow Jones padne?

13 Izvor: Unsplash Kao što je ranije spomenuto, Dow Jones je indeks koji se formira na osnovu ponderisanih cena akcija. To znači da akcije koje imaju najviše cene najviše i utiču na vrednost indeksa. Ako pogledamo listu kompanija koje su deo ovog indeksa, lako uočavamo kompanije sa najvrednijim akcijama. Stalno čujete iz različitih izvora da je tržište u padu, ili da je Dow Jones pao za 428 poena, pa vest o padu tržišta čini sve zabrinutim. Međutim, da li investitori treba da brinu kada je u pitanju pad? Svakog investitora bi trebalo da zanima šta se dešava sa Dow Jones Industrial Average indeksom, jer on ne samo da govori o tome šta se dešava na tržištu uopšte, već ćete moći da pratite i šta se dešava sa akcijama koje se nalaze u vašem ličnom investicionom portfoliju.

6. Možemo li uvrstiti svoju kompaniju u Dow Jones indeks?

14 Izvor: Unsplash Najkraće rečeno, ne. Kompanje koje ulaze u Dow Jones indeks se ne menjaju često i pažljivo su birane kao najvažniji predstavnici svoje branše. Taj posao obavlja kompanija S&P Dow Jones Indices na čijem se odboru glasa o tome koje će deonice biti uključene u Dow Jones indeks. Kompanije se ne mogu prijaviti za učešče u Dow Jones indeksu, već ih nezavisno bira poseban odbor, unutar S&P Dow Jones Company.

7. Razlika između Dow i Dow fjučersa

15 Izvor: Unsplash Dow Futures (fjučers) je ugovor zasnovan na popularnom indeksu Dow Jones Industrial Average. Dow Jones Average je korpa akcija 30 kompanija, a vrednost Dow Futures ugovora je deset puta veća od vrednosti Dow Jones Industrial Average (DJIA). Na primer, ako DJIA trguje na 12.000 dolara, to znači da je cena trgovanja za Dow Futures indeks 120.000 dolara. Da bismo bolje razumeli šta su Dow Futures ugovori, oni se mogu definisati kao robne transakcije sa određenim cenama i datumima isporuke u budućnosti. Investitori mogu predvideti buduću vrednost deonica pre otvaranja tržišta. Fjučers ugovori u osnovi predstavljaju sporazum između dve strane sa obavezujućim i pravnim karakterom, a strane mogu biti pravna lica ili institucije.

Consimțământul cookie-urilor GDPR

Folosim cookie-uri pe site-ul nostru web pentru a vă oferi cea mai relevantă experiență, amintindu-vă preferințele și repetând vizitele. Dând clic pe „Accept”, sunteți de acord cu utilizarea TUTUROR cookie-urilor. Cu toate acestea, puteți vizita Setările cookie-urilor pentru a furniza un consimțământ controlat.
Activat Permanent

Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul web să funcționeze corect. Această categorie include doar cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului web. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a oferi vizitatorilor reclame și campanii de marketing relevante. Aceste cookie-uri urmăresc vizitatorii de pe site-uri web și colectează informații pentru a oferi reclame personalizate.

Cookie-urile de performanță sunt utilizate pentru a înțelege și analiza indicii cheie de performanță ai site-ului web, ceea ce ajută la oferirea unei experiențe mai bune utilizatorilor pentru vizitatori.

Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a înțelege modul în care vizitatorii interacționează cu site-ul web. Aceste cookie-uri ajută la furnizarea de informații despre valori, numărul de vizitatori, rata de respingere, sursa de trafic etc.

Modifică