Prinos na kapital. Šta nam to govori o kompaniji?

1

Kompanije su složene organizacije čiji je osnovni zadatak generisanje profita. Postoje različite vrste kompanija u odnosu na njihovu veličinu, tehnološku razvijenost, sektor privrede kojem pripadaju itd. Međutim, sve one imaju sebi svojstvenu unutrašnju organizaciju u kojoj se odvijaju proizvodni, upravljački, marketinški i svi ostali procesi koji su ključni u izvršenju osnovnog zadakta – stvaranja profita. Neke kompanije su uspešnije u tome, a neke manje uspešne, ali su sve one izložene problemima u poslovanju čiji je uzročnik unutrašnjeg ili spoljašnjeg porekla. Unutrašnji problemi obično ukazuju na lošu organizaciju u celini ili u određenom sektoru, na lošu efikasnost u određenom procesu. U konačnoj računici, svi ti problemi imaju svoju cenu i na kraju utiču na profitabilnost kompanije.

U ovom članku ćemo razgovarati o efikasnosti menadžmenta i o tome koliko je dobro ulagati u određenu kompaniju. U pitanju je još jedan važan filter u našim investicionim odlukama.

Uzmimo jedan primer. Primer izlaska Amazona na berzu. Koji je glavni motiv izlaska? U pitanju je generisanje kapitala za razvoj i proširenje. Dana 14. maja 1997. godine Amazon je ponudio 3 miliona deonica po ceni od 18 dolara i tako prikupio ogroman kapital kojim širi svoje lokalne operacije, diversifikuje se na međunarodnom nivou, investira u nove metode isporuka itd.

Današnja tema je prinos na kapital (engl. Return on equity, ROE). To je pokazatelj – investicioni filter koji nam u suštini pokazuje koliko je kompanija efikasna u generisanju profita. Na primeru Amazona, ROE pokazuje koliki profit može da napravi ta kompanija sa jednim dolarom, ako ste taj dolar uložili u nju.

Dakle, ROE predstavlja prinos, odnosno povraćaj na uloženi kapital tj. stepen povraćaja ulaganja u delatnost kompanije. Nemojte ovo brkati sa prinosom na ulaganja u deonice kompanije jer to je nešto sasvim drugo. Jedna stvar je emitovanje deonica na berzi od strane kompanije (izlazak na berzu i dokapitalizacija), a sasvim druga trgovanje deonicama na tržištu kapitala.

ROE indikator je visoko cenjen od strane analitičara jer kombinuje odnos prihoda i rashoda i neto knjigovodstvenu vrednost kompanije.

Ovako izgleda formula.

2

Godišnji neto prihod kompanije pronalazimo u bilansu stanja, kao razliku između ukupne imovine i ukupnih obaveza. Sa druge strane, deonički kapital predstavlja novčanu vrednost koja bi se vratila deoničarima nakon trenutne likvidacije (stečaja) kompanije i otplate svih dugovanja i potraživanja. Dakle, konačno možemo reći da je ROE prinos na ulaganje u neto imovinu kompanije.

Možemo zamisliti kompaniju kao jedan levak, gde ROE predstavlja povraćaj uloženog, nakon što se investicija obradi u svim aktivnostima kompanije. Pomenuti proizvodni, upravljački i ostali procesi u kompaniji su vođeni i koordinisani od strane menadžmenta, pa nam ROE pokazuje koliko je ta kompanija efikasna u realizaciji investicije.

Održiv i poželjno rastući ROE može značiti da je kompanija efikasna u generisanju vrednosti za deoničare, jer dobar ROE pokazuje da menadžment kompanije zna kako da reinvestira akumulirani kapital i dodatno poveća efikasnost i profitabilnost kompanije.

Magični broj u ovom slučaju 15% ROE, što znači da kompanija proizvodi 1,15 dolara na svaki uloženi dolar. Uopšteno gledano, S&P ima prosek po ovom pokazatelju od 14%, tako da nam sve iznad ovog broja govori da analiziramo kompaniju koja je bolja u odnosu na prosek.

ROE je jedan od ključnih pokazatelja koji se koriste za finansijsku analizu kompanije. Napominjem da ćete ponekad videti da je ROE od 15% ogroman u jednom sektoru, a osrednji u drugom itd. To je sasvim normalno jer različiti privredni sektori imaju različite karakteristike i nije lako dostići tako veliku efikasnost u generisanju profita u jednom sektoru, kao što je to moguće u nekoj drugoj privrednoj grani. Sve ovo važi i za ostale indikatore koji služe za finansijsku analizu kompanije.

Ove filtere koristi Voren Bafet kao marginu sigurnosti prilikom analize kompanija. Voren Bafet može sebi priuštiti da pomera ove granice, kao što je to učinio mnogo puta, ali za investitora početnika je najbolje da se drži klasičnog i proverenog pristupa. Sa tim u vezi 15% ROE je vrlo dobar za orijentaciju, uz napomenu da se prvo proveri prosek za ceo sektor kome pripada kompanija koja je predmet analize.

Profit Point

Daljim korišćenjem web-sajta saglasan sam sa upotrebom kolačića Više informacija

Podešavanje kolačića na ovom web-sajtu "dozvoljava upotrebu kolačića", a u cilju stvaranja što boljih uslova korisnicima za navigaciju na sajtu. Ukoliko nastavite da koristite naš web-sajt bez izmena podešavanja, ili jednostavno kliknete na dugme "Prihvatam", smatramo da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Zatvori