Dow Jones indeks [DJI30]: Kompletan vodič za početnike

1

Sadržaj
1. Šta je Dow Jones indeks? Definicija
2. Evolucija Dow Jones indeksa u poslednjih 10 godina
3. Lista kompanija koje ulaze u sastav Dow Jones indeksa akcija
4. Kako trgovati ili investirati u Dow Jones indekse?
4.1 Trgovina i investicija u Dow Jones 30
4.2 Faktori koji utiču na vrednost Dow Jones indeksa
4.3 Usavršite svoje DJI30 stratege trgovanja
4.4 Stilovi trgovanja Dow Jones indeksom
4.5 Primer stratege trgovanja
4.5 Najbolje vreme za trgovanje Dow Jones indeksom
5. Šta da radimo ako Dow Jones padne?
6. Možemo li upisati svoju kompaniju u Dow Jones indeks?
7. Razlika između Dow i Dow fjučersa

Dow Jones indeks je jedan od najpoznatijih indeksa na svetu i u njega ulaze akcije najvećih
kompanija koje se kotiraju na NYSE i NASDAQ-u. Po logici stvari, rast indeksa bi trebala
biti dobra stvar koja izaziva radost, dok bi pad značio suprotno. Da li je to uvek tako? Šta je
Dow Jones indeks, kako se može koristiti u trgovanju i da li možete „ uključiti“ svoju
kompaniju u Dow Jones indeks? Koji su glavni faktori koji izazivaju promene cene ovog
indeksa? Ovo su samo neka od pitanja o Dow Jones indeksu če ćete odgovore saznati u ovom
tekstu.

Kao i kod bilo kog drugog finansijskog instrumenta, u ovom slučaju indeksa, pre nego što se
započne sa ulaganjem i pre nego što se uopšte izabere adekvatna strategija trgovanja,
potrebno je prikupiti što više informacija što više relevantnih informacija. Kada je Dow Jones
u pitanju, u određenim situacijama on može predstavljati najbolji izbor za ulaganje
finansijskih sredstava, dok u drugim slučajevima mogu biti prikladne neke druge vrste
investiranja. Ako ste zainteresirani za trgovanje pomoću Dow Jones indeksa, u ovom
praktičnom vodiču možete pronaći osnovne informace o pravilnoj trgovini DJ indeksima,
objašnjeno korak po korak.

1. Šta je Dow Jones indeks? Definicija

2

Izvor: Pixabay

Kada govorimo o indeksu Dow Jones Industrial Average, moramo odmah na početku istaći da
je to indeks koji se ponderiše po ceni 30 najsnažnijih akcija (deonica) na američkom tržištu
kojima se slobodno trguje. U teoriji, ove akcije bi trebale biti reprezentativne za celokupno
tržište kapitala. Investitori rade koriste indekse za praćenje tržišta i ostvarivanje boljeg uvida
u dešavanja na berzi u odnosu na praćenje kretanja vrednosti akcija ponaosob.
Dow Jones indeks je uveden u upotrebu 26. maja 1896. godine i njegov tvorac je Charles H.
Dow po kome je i dobio ime. Dow je kreator prvog alata za tehničku analizu — čuvene Dow
teore. Bio je i osnivač kompane Dow Jones & Company, osnovane 1882 godine. Inače,
originalni Dow indeks datira iz 1884. godine i sastojao se od akcija 11 transportnih preduzeća,
devet železničkih i dva poštanska (Pacific Mail Steamship Company i Western Union). Ubrzo
je preimenovan u preimenovan u Dow Jones Rail Average i to ime nosi sve do 1970. godine,
kada konačno postaje Dow Jones Transportation Average. Danas u DJTA ulazi 20 najvećih
američkih transportnih kompanija, među kojima su i FedEx, American Airlines, Delta
Airlines, UPS, Union Pacific itd.
Dow Jones je jedan od najstarijih, najznačajnijih i najpopularnijih indeksa na globalnom
tržištu. Najkraće rečeno, investitori i stručnjaci za masovne mede ga smatraju opštim
sažetkom performansi berzi kapitala u SAD.

2. Evolucija Dow Jones indeksa u poslednjih 10 godina

3

Izvor: Pixabay

Ako pratite performanse Dow Jones indeksa u poslednjih nekoliko godina, lako možete
pomisliti da je berza najbolje mesto za trgovanje i investiranje. Međutim, ako malo bolje
pogledate, videćete da postoje segmenti tržišta kapitala koji su još više porasli. Dow Jones
Average je indeks s ponderisanim cenama i to znači da akcije Dow Jones 30 s najvišim
cenama teže da imaju nesrazmerni uticaj na vrednost indeksa. Da bismo razumeli kako se
Dow Jones kretao u proteklih deset godina, pogledajmo sledeći grafikon:

4

Izvor: goldring.ro

Nakon jednostavne računice, videćemo da bi ulaganje u ovaj indeks pre deset godina na 1000
USD donelo 1050 USD profita, odnosno ostvaren je rast od preko 105%. Za poslednjih pet
godina to bi značilo 60,49%, ili 604 dolara zarade.

3. Lista kompanija koje ulaze u sastav Dow Jones indeksa akcija

5

Izvor: Pixabay

Trenutno se na listi kompanija koje ulaze u Dow Jones berzanski indeks nalazi sledećih 30
kompanija: American Express, IBM, Boeing, The Travelers, Johnson&Johnson, Chevron
Corp, Cisco Systems, JP Morgan Chase, HoneyWell , Visa, WalMart, Apple, Walt Disney,
Verizon, McDonald's, Merck & Co, 3M Company, Caterpillar, Goldman Sachs, Coca Cola,
United Health Group, WalGreens Boots Alliance, Salesforce.com, Dow Inc., Intel Corp,
Amgen, Procter & Gamble, Nike, The Home Depot, Microsoft.
S obzirom da je kompanija Apple 31. augusta 2020. godine izvršila podelu deoinca u odnosu
4:1, uticaj deonica tehnoloških kompanija je značajno smanjen. Pored Epla, indeks su
napustile i Exxon Mobil, Pfizer i Raytheon Technologies, ustupivši svoja mesta kompanijama
Salesforce.com, Amgen i Honeywell.

4. Kako investirati u Dow Jones indekse?

6

Izvor: Pixabay

Dow Jones indeks nudi visok stepen likvidnosti kao odgovor na volatilnost američkog
tržišta. S obzirom da se trguje "korpom" američkih deonica, stoga postoji zaštita od
skokovitih promena cene akcija jedne kompanije. Sa druge strane, investiranje u DJ za
posledicu ima širenje izloženosti američkom tržištu kapitala.
Kada je u pitanju Dow Jones indeks, postoje tri glavna načina trgovanja i svaki od njih ima
svoje prednosti i nedostatke. Potrebno je da izaberete onaj način koji najviše odgovara vašem
stilu trgovanja. Načini izlaganja DJ indeksu su:
— direktno trgovanje Dow Jones indeksom
— trgovanje ili ulaganje u Dow Jones ETF-ove
— trgovanje ili ulaganje u akcije na Dow Jones indeksu
4.1. Trgovina i investicija u Dow Jones 30

7

Ako ste spremni za trgovinu koristeći Dow Jones 30, onda treba da preduzmete sledeće
korake:
— otvorite račun na platformi za trgovanje;
— saznate šta pokreće cenu Dow Jones indeksa;
— usavršite svoje strategije trgovanja Dow Jones indeksom;
— saznate koje su komponente indeksa;
— saznae kako se izračunava indeks i koliki je cenovni ponder;
— saznate vreme trajanja sesije za trgovinu Dow Jones-om.
Iako se na prvi pogled čini da je neophodno puno znanja kako biste trgovali DJ indeksom,
treba napomenuti da su ovi koraci važni u izgradnji osnovne baze znanja, u slučaju da ona ne
postoji. Kao i u svakoj drugoj oblasti rada, iskustvo se stiče učenjem i primenom naučenog.
4.2. Faktori koji utiču na vrednost Dow Jones indeksa

8

Za osvarivanje profita u trgovini Dow Jones indeksom potrebno je otvarati i zatvarati pozicije
u pravom trenutku, a preduslov za tako nešto je da znate koji su najznačajniji faktori koji utiču
na njegovu cenu. Evo nekoliko najvažnijih faktora:
— snaga dolara — jak dolar često znači da će indeks rasti, dok je slab dolar obično praćen
padom vrednosti indeksa;
— pojedinačno kretanje cena akcija kompanija koje ulaze u Dow Jones indeks — indeks
čine kompanije sa Njujorške i NASDAQ berze sa najvećom pojedinačnom cenom
akcija;
— Izveštaji o ostvarenom profitu — kao i kod običnih akcija, izveštaji o zaradi će uticati
na indeks;
— ekonomski događaji – koji se ne odnose samo na kompanije koje čine indeks, već
ovde spada širi spektar faktora, uključujući i makroekonomske;
— vesti — kao što makroekonomski faktori utiču na indeks, tako utiču i novinski članci,
gde posebnu težinu imaju najave o potezima centralne banke, o planiranim
promenama u fiskalnoj politici, tu su i izveštaji o važnim događaijma itd.
4.3. Usavršite svoje DJI30 strategije trgovanja

9

Postoji niz različitih strategija koje možete primeniti kako biste svoje trgovanje učinili još
uspešnijim. Prvo, važno je odabrati odgovarajući stil trgovanja Dow Jones indeksom. Zatim,
važno je pravilno tumačiti dnevne i nedeljne grafikone (japanske sveće) koji će vam pomoći
da naučite ritmove tržišta i steknete predstavu o tome šta indeks može učiniti u
budućnosti. Još jedan važan aspekt su signali za ulazak na tržište. Kada budete znali kako da
prepoznate signale i potvrdite trendove, znaćete da li je idealno vreme za kupovinu ili
prodaju.
4.4. Stilovi trgovanja Dow Jones indeksom

10

Izvor: Unsplash

Dow Jones 30 je berzanski indeks koji je pogodan za sve vrste trgovanja: skalpiranje,
unutardnevno trgovanje i swing trgovanje.
— Skalpiranje i dnevno trgovanje CFD indeksom DJI30 – za trejdere koji žele da dođu do
profita u najkraćem mogućem roku, skalpiranje i dnevno trgovanje predstavljaju stilove
koji podrazumevaju rad na kratkim vremenskim intervalima. Naravno, takav pristup može
imati svoje prednosti i nedostatke.
— Swing trgovanje sa CFD Dow Jones indeksima — za one koji imaju posao sa punim radnim
vremenom ili žele da imaju mirniju i pažljivije planiranu aktivnost na tržištu, strategija
swing trgovanja može biti dobar izbor. Swing trejder će provoditi manje vremena pred
ekranima, jer je osnovna ideja ove strategije pronalaženje prikladnih prilika za trgovanje u
velikim vremenskim intervalima.
Kako ne biste rizikovali svoj kapital, preporučljivo je prvo koristiti demo račun.
4.5. Primeri

11

Izvor: Unsplash
Kupovina. Trejder otvara poziciju buy na 27.200 poena i zatvara je na 27.250 poena.
Ostvareni rezultat glasi: 50 x 0,90 evra = 45 evra profita.
Prodaja. Trejder otvara poziciju sell na 27.100 poena, a zatvara je na 27.000 poena. Rezultat
glasi: 100 x 0,90 evra = 90 evra profita.
Važno je napomenuti da je vrednost jednog pipa zasnovana na broju lotova kojima se trguje
na DJI 30 CFD grafikonu.
Dakle:
— 0,1 lot = 0,09 evra po pipu;
— 1 lot ≅ 0,90 evra po pipu;
— 10 lotova ≅ 9 eura po pipu ;
4.6. Najbolje vreme za trgovanje Dow Jones indeksom

12

Izvor: Pixabay

Da biste mogli trgovati Dow Jones indeksom potrebno je poštovati raspored trgovanja.
Američka sesija se otvara u 09.30 i zatvara u 16.00 časova po lokalnom vremenu (Eastern
Time ET). Nakon početka američke sesije azijska tržišta su već dva sata zatvorena, ali u
Evropi je još dan i trgovačka sesija još nije zatvorena i upravo je tada najveća aktivnost na
tržištu. Nakon zatvaranja američke sesije, tržišta miruju sve do otvaranja azijskih tržišta.
Međutim, da biste uspešno trgovali, potrebno je uzeti u obzir i ekonomske vesti iz SAD, jer
one mogu uticati na kotaciju DJI 30 Indeksa. Iz ovog razloga, mnogi trejderi koriste
makroekonomski kalendar u pripremi operacija, što im omogućava da obrate pažnju na važne
događaje. Ovakve vesti mogu biti veliki pokretači tržišnih kretanja.

5. Šta da radimo ako Dow Jones padne?

13

Izvor: Unsplash

Kao što je ranije spomenuto, Dow Jones je indeks koji se formira na osnovu ponderisanih
cena akcija. To znači da akcije koje imaju najviše cene najviše i utiču na vrednost
indeksa. Ako pogledamo listu kompanija koje su deo ovog indeksa, lako uočavamo
kompanije sa najvrednijim akcijama. Stalno čujete iz različitih izvora da je tržište u padu, ili
da je Dow Jones pao za 428 poena, pa vest o padu tržišta čini sve zabrinutim. Međutim, da li
investitori treba da brinu kada je u pitanju pad?
Svakog investitora bi trebalo da zanima šta se dešava sa Dow Jones Industrial Average
indeksom, jer on ne samo da govori o tome šta se dešava na tržištu uopšte, već ćete moći da
pratite i šta se dešava sa akcijama koje se nalaze u vašem ličnom investicionom portfoliju.

6. Možemo li uvrstiti svoju kompaniju u Dow Jones indeks?

14

Izvor: Unsplash

Najkraće rečeno, ne. Kompanje koje ulaze u Dow Jones indeks se ne menjaju često i pažljivo
su birane kao najvažniji predstavnici svoje branše. Taj posao obavlja kompanija S&P Dow
Jones Indices na čijem se odboru glasa o tome koje će deonice biti uključene u Dow Jones
indeks. Kompanije se ne mogu prijaviti za učešče u Dow Jones indeksu, već ih nezavisno bira
poseban odbor, unutar S&P Dow Jones Company.

7. Razlika između Dow i Dow fjučersa

15

Izvor: Unsplash

Dow Futures (fjučers) je ugovor zasnovan na popularnom indeksu Dow Jones Industrial
Average. Dow Jones Average je korpa akcija 30 kompanija, a vrednost Dow Futures ugovora
je deset puta veća od vrednosti Dow Jones Industrial Average (DJIA). Na primer, ako DJIA
trguje na 12.000 dolara, to znači da je cena trgovanja za Dow Futures indeks 120.000 dolara.
Da bismo bolje razumeli šta su Dow Futures ugovori, oni se mogu definisati kao robne
transakcije sa određenim cenama i datumima isporuke u budućnosti. Investitori mogu
predvideti buduću vrednost deonica pre otvaranja tržišta. Fjučers ugovori u osnovi
predstavljaju sporazum između dve strane sa obavezujućim i pravnim karakterom, a strane
mogu biti pravna lica ili institucije.

Daljim korišćenjem web-sajta saglasan sam sa upotrebom kolačića Više informacija

Podešavanje kolačića na ovom web-sajtu "dozvoljava upotrebu kolačića", a u cilju stvaranja što boljih uslova korisnicima za navigaciju na sajtu. Ukoliko nastavite da koristite naš web-sajt bez izmena podešavanja, ili jednostavno kliknete na dugme "Prihvatam", smatramo da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Zatvori